Kan revisor være dirigent på generalforsamlingen

Reglerne om dirigenten og hans rolle er beskrevet i Selskabsloven:På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Dirigenten skal lede generalforsamlingen...

Reglerne for benyttelse af arbejdsgiverens varebil

Hvordan er det når man gerne vil benytte arbejdsgiverens varebil Det er forår og mange benytter lejligheden til at køre storskrald til genbrugspladsen eller buske til haven.Til dette formål er der mange der låner arbejdsgiverens varebil med...

Nye takster for skattefri kørsels-/befordrings-godtgørelse pr. 1/1-2019

Der er pr. 1. januar 2019 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).Kilde: SkatteministerietSatserne for 2019 er således:Daglig befordring:0 - 24 km.: Intet fradrag24 - 120 km.: 1,98 kr./kmOver 120km.: 0,99 kr./...