SKAT byder 2018 velkommen med nye satser

Traditionen tro byder SKAT på ændringer af en række skattesatser ved årsskiftet.De fleste justeringer er til din fordel. Vi bringer her en oversigt over de mest almindelige satser. Satser 2017 2018 Ændring ...

Er jeg skattepligtig, hvis min leverandør inviterer mig på jagt?

I erhvervslivet ser man ofte, at virksomheder yder repræsentation med henblik på at bevare eller opbygge et godt forhold til sine kunder og leverandører. Men hvilke skattemæssige regler gælder der egentlig inden for dette område?Fradrag for...

Folkepension og fortsat drift af egen virksomhed

Pensionsalderen er i dag 65 år. Det er for mange mennesker en kærkommen lejlighed til at indstille deres arbejdsliv og starte livet som pensionister. Nogen har sparet op til alderdommen via private pensionsordninger eller arbejdsgiverordninger,...

SKAT lemper praksis i forhold til omlægning af selskabers indkomstår

I 2016 strammede SKAT op, men har nu har udsendt et nyt styresignal SKM2017.553, således at hvis der fx sker ændring af branche i datterselskab, kan koncernen omlægge regnskabsår uden ansøgning.Hvad omhandlede det tidligere styresignal...

Splitleasing kan medføre beskatning af fri bil

Splitleasing kan medføre beskatning af fri bil

Sørg for korrekt kørselsregnskab og separate leasing aftaler ifm splitleasing.Brancheorganisationen FSR – danske revisorer har orienteret om en ny kendelse fra Landsskatteretten SKM 2017. 491.Læs om her hvilke regler der skal overholdes,...

Udskift mellemregningen med et konvertibelt gældsbrev

Når der tabes penge på en fordring, er der normalt fradrag for tabet ifølge kursgevinstloven. Eneste krav er, at tabet skal være over 2.000 kr. pr. år. Men kursgevinstlovens § 14 rummer imidlertid en undtagelse. Hovedaktionæren, der låner...

Kan revisor være dirigent på generalforsamlingen

Reglerne om dirigenten og hans rolle er beskrevet i Selskabsloven:På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Dirigenten skal lede generalforsamlingen...

Reglerne for benyttelse af arbejdsgiverens varebil

Hvordan er det når man gerne vil benytte arbejdsgiverens varebil Det er forår og mange benytter lejligheden til at køre storskrald til genbrugspladsen eller buske til haven.Til dette formål er der mange der låner arbejdsgiverens varebil med...

Nye takster for skattefri kørsels-/befordrings-godtgørelse pr. 1/1-2019

Der er pr. 1. januar 2019 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).Kilde: SkatteministerietSatserne for 2019 er således:Daglig befordring:0 - 24 km.: Intet fradrag24 - 120 km.: 1,98 kr./kmOver 120km.: 0,99 kr./...