Beskatning af fri bil fra 1. juli 2021

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 markante ændringer af satserne for beskatning af fri bil. Vanen tro, så sker der en gradvis indfasning af de nye regler, så bogholdere og revisorer ikke bliver arbejdsløse. Ingen siger at det skal være nemt.

Oven i købet valgte lovgiver at ændre reglerne i midten af året, så vi kører med 2 regelsæt i 2021.
Ændringerne består at 2 elementer:

  1. En gradvis harmonisering af procentsatsen for fri bil over/under 300.000 kr.
  2. En gradvis optrapning af indregningsprocenten for miljøtillæg

Hvordan er situationen for fri bil fra 1. juli 2021 og til 31. december 2021 ?
Værdi af bil op til 300.000 kr. indgår med 24,5 %
Værdi af bil over 300.000 kr. indgår med 20,5 %
Miljøtillæg indgår pr. 1. juli med 250 % Før 1. juli skulle miljøtillægget medregnes med 150 %

Formål
Lovens formål er, at øge beskatningen af dyre biler. Da harmoniseringen af procentsatsen sker symmetrisk omkring 300.000 kr. betyder det, at stramningen kun rammer biler over 600.000 kr.

Stigningen i medregningsprocenten for miljøtillægget rammer imidlertid biler i alle prisklasser. Miljøtillægget er udtryk for, hvor langt bilen kører på literen og dermed hvor meget CO2 bilen udleder.

Miljøtillægget
Miljøtillægget beregnes ud fra den grønne ejerafgift på bilen. Den grønne afgift hed tidligere vægtafgift, men beregnes nu ud fra den enkelte bils brændstoføkonomi.

Den grønne ejerafgift medregnes pr. 1. juli 2021 med 250 %

Bemærk, at den såkaldte ”grønne udligningsafgift” ikke skal medregnes til den grønne ejerafgift ved beregning af fri bil.

Den grønne udligningsafgift er en afgift der pålignes dieselbiler for at udligne forskellen i prisen på diesel og benzin.

Udligningsafgiften fremgår altid som en særskilt linje, når man modtager opkrævningen fra Motorstyrelsen. Udligningsafgiften skal altså IKKE medregnes til fri bil.

Ligeledes skal man ikke medtage den private benyttelsesafgift, som pålignes biler på papegøjeplader.

Eksempel på opgørelse fra 1. juli 2021
En medarbejder har fri bil. Der er tale om en dieselbil som koster 500.000 kr.

Grøn ejerafgift 580 kr. pr. ½-år
Grøn udligningsafgift 1.400 kr. pr. ½-år
Værdi op til 300.000 kr.           300.000 x 24,5 %                        73.500 kr.
Værdi over 300.000                 200.000 x 20,5 %                        41.000 kr.
Miljøtillæg                                   580 x 2 x 2,5                            2.900 kr.
Værdi af fri bil fra 1. juli                                                            117.400 kr.

Udgivet 09/09/2021

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748