Er jeg skattepligtig, hvis min leverandør inviterer mig på jagt?

I erhvervslivet ser man ofte, at virksomheder yder repræsentation med henblik på at bevare eller opbygge et godt forhold til sine kunder og leverandører. Men hvilke skattemæssige regler gælder der egentlig inden for dette område?

Fradrag for repræsentation?

Hvis du inviterer forretningsforbindelser til middag på en restaurant, til deltagelse i en jagt eller et sportsarrangement, kan udgifterne til arrangementet kun i begrænset omfang fradrages. Momsmæssigt kan du fratrække 25 %. Skattemæssigt kan du ligeledes fratrække 25 %. Der er en række afgrænsninger til reklame med fuld fradragsret og private arrangementer uden fradragsret, som vi ikke vil komme nærmere ind på i denne artikel.

Skattefrihed for modtagere af repræsentation

Men hvordan forholder det sig med modtageren af repræsentation?

En og anden har nok stillet sig selv spørgsmålet: Er jeg skattepligtig, hvis min leverandør inviterer mig på en jagt, som kan koste flere tusinde kroner pr. deltager? Spørgsmålet er berettiget viser seneste praksis.

SKAT ville udfordre praksis og beskattede deltagerne af nogle jagtselskaber - med værdi af jagt, som kunne beløbe til 5.000 -16.000 kr. pr. deltager – som blev afholdt i 2012-2014.

Deltagerne påklagede afgørelserne til Landsskatteretten. Og ved en stribe af kendelser i sommeren 2017 fik alle deltagerne medhold i, at SKAT var gået for vidt. Landsskatteretten mente ikke, at deltagerne skulle beskattes af jagten.

Landsskatteretten lagde bl.a. lagt vægt på motiverne til loven, hvorefter værdi af repræsentation som hovedregel ikke skal beskattes hos deltagerne, hvis der er en forretningsmæssig begrundelse for at deltage.

SKAT tabte samtlige sager om beskatning ved deltagelse i jagt, da alle deltagerne havde en forretningsmæssig begrundelse for at deltage. Typisk fordi man personligt kunne knytte bedre forbindelser til kunder og leverandører ved en sådan sammenkomst.

Man kan bruge samme praksis på andre almindelige former for repræsentation som fx:

1)   Deltagelse i et golfarrangement
2)   Deltagelse i en fodboldkamp i Parken VIP med traktement og drikkevare
3)   Deltagelse i restaurationsbesøg, selvom der er tale om en dyr restaurant
4)   Vinsmagning 

Udgivet 16/11/2017

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748