Satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse ændres grundet stigende benzinpriser

Benzinpriserne er på kort tid steget betydeligt, og Skatterådet har derfor ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse. 

Skatterådet fastsætter normalt hvert år i november satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på baggrund af et estimat over det kommende års priser på det at holde bil. Kørselstaksterne benyttes af de ca. 1,2 mio. danskere, som hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

-Da benzinprisen for de danske forbrugere har ændret sig markant på kort tid, Skatterådet har derfor besluttet at hæve satserne for såvel befordringsfradraget som befordringsgodtgørelsen her midt i året.


De nye satser betyder, at Kørselsfradraget ændres således                                        

ÅrSats for kørsel ml. 25-120 kmSats for kørsel over 120 km
2022 – hidtidige sats1,98 kr. pr. km0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 20222,16 kr. pr. km1,08 kr. pr. km

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

Godtgørelse for erhvervsmæssig befordring sættes op til 3,70 kr. pr. km. i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 19 øre. Denne ændring har virkning fra 1. maj 2022.År
For de første 20.000 kmFor kørsel udover 20.000 km
2022 – hidtidige sats3,51 kr. pr. km1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats gældende fra 1. maj3,70 kr. pr. km2,17 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 2 øre. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor udgøre 0,57 kr. pr. km., gældende fra 1. maj 2022. 

Såfremt spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Udgivet 27/04/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748