Betydningen af de nye offentlige ejendomsvurderinger

Vurderingsstyrelsen har fornyeligt udsendt de første nye offentlige ejendomsvurderinger for året 2020. I løbet af det næste år vil alle boligejere modtage deres offentlige ejendomsvurdering. De nye offentlige ejendomsvurderinger danner grundlag for boligskatten fra 2021. Der er indført et skattestop frem til udgangen af 2023, hvorved der ikke vil ske stigninger i skatterne før 2024.

Hvordan opgøres de nye ejendomsvurderinger?
Ejendomsskatten har tidligere været vurderet på et mere teoretisk og matematisk grundlag. I de nye vurderinger tager Vurderingsstyrelsen udgangspunkt i sammenlignelige salgsværdier fra ejendomme i samme område.

Det bør betyde, at vurderingerne bliver mere retvisende, men der er forsat en række af forhold, som de ikke tager udgangspunkt i. Vurderingerne tager udgangspunkt i, hvornår bygningen er opført, men ikke hvordan den vedligeholdelsesmæssige stand er. For at undgå en række af sager omkring for høje vurderinger trækker Vurderingsstyrelsen 20% fra i de offentlige ejendomsvurderinger, så de alt andet lige bør være mindre end de faktiske salgspriser.

De nye offentlige ejendomsvurderinger er et af SKATs værktøjer til at vurdere ejendommenes værdi ved en overgang til lagerbeskatning. På grund af de usikkerheder der er ved metoden, må det alt andet lige antages, at Folketinget vil få indført et krav om valuarvurdering, for alle som er omfattet af lagerbeskatningsreglerne. 

Ejendomme med lavere ejendomsvurderinger end tidligere
For de ejendomme, hvor den nye ejendomsvurdering er lavere end de tidligere vurderinger, vil SKAT tilbagebetale kompensation for perioden 2011-20. Pengene vil blive tilbagebetalt i perioden 2021-23, uden at der skal gøres indsigelse herom.

Ejendomme med højere ejendomsvurderinger end tidligere
For de ejendomme, hvor den nye ejendomsvurdering er højere end tidligere vurderinger, har det ingen betydning for den betalte skat. SKAT vil ikke forsøge at opkræve den skyldige difference, såfremt deres vurdering tidligere har været for lav.

Hvilken betydning har de offentlige ejendomsvurderinger i dag?
De offentlige ejendomsvurderinger har primært en betydning for de ejendomme, hvor vurderingen har været for høj tidligere. Her er det særligt privatpersoner, som har betalt for meget i ejendomsværdiskat, som kan se frem til tilbagebetalinger.

Fremadrettet vil det også betyde en del for personer eller investorer med investeringsejendomme, da grundskylden generelt set bør være stigende og have effekt fra 2023. Der er i lejeloven muligheder for at varsle en lejeforhøjelse som følge af ændrede skatter og afgifter. For erhvervslejemålene er mulighederne afhængige af den indgåede lejekontrakt. Derfor må det antages, at en stor del af de stigende omkostninger ender med at være primært lejerne som kommer til at betale for dem.

Såfremt vurderingen for ens ejendom er for høje, er der mulighed for at gøre indsigelse overfor Vurderingsstyrelsen eller alternativt gå rettens vej. Eftersom det er et område, hvor Vurderingsstyrelsen har anvendt mange år på de nye vurderinger, så kræver det nok en stærk dokumentation for at få styrelsen til at genoverveje vurderingen. Vurderingsstyrelsen har pt. kun gjort det muligt at gøre indsigelse over faktuelle fejl, som f.eks. forkerte BBR-oplysninger eller lignende. Der er mulighed for at gøre indsigelse over faktuelle fejl indenfor 4 uger fra datoen, som fremgår i brevet der vedlægges den offentlige ejendomsvurdering.  Såfremt der skulle være skønsmæssige fejl, er det pt. ikke muligt at gøre indsigelse. Dog er det altid muligt at gå rettens vej.

Ejendomsskatter har været et stort tema under den nuværende regering, så dette er formentlig ikke det sidste vi hører til området indenfor de næste år.

Af Nikolaj Kjeldgaard Jørgensen
Ejendomsrevisor, Døssing & Partnere

Udgivet 18/11/2021

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748