SKAT lemper praksis i forhold til omlægning af selskabers indkomstår

I 2016 strammede SKAT op, men har nu har udsendt et nyt styresignal SKM2017.553, således at hvis der fx sker ændring af branche i datterselskab, kan koncernen omlægge regnskabsår uden ansøgning.

Hvad omhandlede det tidligere styresignal (SKM2016.133)?

I 2016 udsendte SKAT et styresignal (SKM2016.133) om muligheden for omlægning af indkomstår efter reglen i selskabsskattelovens § 10, stk. 2.

Efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. punktum kan et tidligere benyttet indkomstår omlægges til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for "selskabet", såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold.

Det var SKATs opfattelse, at ved "selskabet" skulle forstås administrationsselskabet, og derved kunne der ikke ske omlægning af et indkomstår, hvis det var begrundet i eksempelvis en brancheændring i et datterselskab.

Nyt styresignal lemper for omlægning af indkomstår

I det nye styresignal fra 2017 har SKAT nu meddelt, at der igen kan ske omlægning af regnskabsår, selv om det er en brancheændring mv. i et datterselskab, der er årsagen til ønsket om omlægning. Sådanne ændringer af indkomstår skal fortsat "kun" meddeles til SKAT inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.

Efter selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 4. punktum kan et tidligere benyttet indkomstår efter tilladelse fra SKAT omlægges til et andet indkomstår, hvis omlægningen er begrundet i "andre forhold i selskabet". I 2016 var det også på dette punkt SKATs opfattelse, at der ved "selskabet" skulle forstås administrationsselskabet.

I det nye styresignal fra 2017 har SKAT nu meddelt, at der igen kan ske omlægning af regnskabsår, selv om det er andre forhold i et datterselskab, der er årsagen til ønsket om omlægning. Sådanne ændringer kan fortsat kun ske efter tilladelse fra SKAT.

Hvad der sker i datterselskaberne, kan altså begrunde omlægning af koncern nu i modsætning til, hvad der blev meldt ud i 2016, hvor alene administrationsselskabets forhold kunne tages i betragtning.

Læs hele styresignalet på SKATs hjemmeside:

http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2251957&vid=0

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os for uddybende forklaring. 

Udgivet 21/09/2017

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748