Ejerskifte

Sparring ved salg, køb og udvikling af virksomhed

Hvad enten det drejer sig om salg, køb eller udvikling af virksomhed, kræver processen indsigt i den enkelte rådgivers funktion heri, overblik over de mange beslutninger, der skal træffes undervejs – og ikke mindst en grundlæggende forståelse for det samlede forløb. Særligt, hvis du ikke ved, hvor du skal begynde, kan det hurtigt blive dyrt at tilegne sig den nødvendige, afgørende viden.

Indledende møde med os

Tag et indledende møde med os, det er gratis.
Mødet kan indeholde indledende sparring til ejerledere i forbindelse med salg, køb og virksomhedsudvikling og sikrer, at du har den nødvendige indsigt i processen og dermed de rette forudsætninger, at arbejde videre ud fra. Det skaber optimale betingelser for et vellykket forløb.

Gratis indledende sparring

Som ”gratis, indledende sparring” antyder, er det er optimalt at aktivere dialogen så tidligt som muligt i processen. Det betyder dog ikke, at du skal undgå at inddrage den gratis, indledende sparring, hvis du har påbegyndt arbejdet, men er gået i stå grundet manglende overblik.

I begge tilfælde bliver du naturligvis gjort opmærksom på, når den indledende fase er gennemgået, og forløbet ikke længere er omkostningsfrit.

Kontakt en af vores erfarne partnere for yderligere information, hjælp og sparring.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748