DI: Beløn kommuner for job

REform: Dansk Industri foreslår reform af dækningsafgiften, så den afskaffes helt og erstattes af et tilskud fra staten.

Af Marianne Due, Frederiksborg Amts Avis

Afskaf dækningsafgiften og beløn i stedet kommuner, der er gode til at skabe lokale job. Sådan lyder et forslag fra Dansk Industri.

I en analyse har DI beregnet, at de nordsjællandske kommuner samlet har indtægter på 171 millioner fra dækningsafgiften, men afgiften skal afskaffes helt og kommunerne skal fremover heller ikke have den andel af selskabsskatten, der i dag beregnes på baggrund af selskabernes lønsum. I stedet skal hver kommune fremover have et årligt tilskud fra staten på ca. 6.000 kr. pr. privat arbejdsplads i kommunen, lyder forslaget fra DI.

- Vi vil hellere skabe en motiverende indtægt, så kommunerne belønnes for at skabe arbejdspladser ved at sikre attraktive erhvervsområder og god infrastruktur, siger formand for DI Hovedstaden Peter Lanng Nielsen.

Men selv om dækningsafgiften hos nogle virksomheder kan være blandt top 5 udgifterne, så er den ikke afgørende, når der skal besluttes, om en virksomhed skal etablere sig i den ene eller anden kommune, forklarer leder af CFO Service hos revisionsfirmaet Døssing og Partnere Henrik Følbæk Nielsen. Der er infrastruktur og muligheden for at tiltrække arbejdskraft vigtigere.

Afgift giver vigtige indtægter i en kommune og nul i en anden

Afgift:  Índtægter fra dækningsafgiften er svære at undvære i Hillerød Kommune, mens Gribskov Kommune ikke har opkrævet afgiften i mange år.

Hillerød vil i 2021 have indtægter på næsten 41 millioner kroner fra dækningsafgiften, viser analysen fra Dansk Industri, og det er indtægter, som kommunen ikke kan undvære, siger

Thomas Elong (V), der er byrådsmedlem og formand for Erhverv, Beskæftigelses og Turismeudvalget. Hvert år, når byrådspolitikerne sidder med budgettet, så er indtægterne fra dækningsafgiften til debat.

- Vi har ikke en beregningsmodel i forhold til, hvordan vi kunne finansiere de 41 millioner kroner, hvis dækningsafgiften skal reduceres, men det er relevant at diskutere. Vi lever godt i Hillerød ved at ligge i et centralt midtpunkt, hvor mange gerne vil etablere sig, og vi ønsker at tiltrække de rigtige virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og teknologisk udvikling. Lige nu havner dækningsafgiften i den store kasse, men hvis man nu dedikerede den til for eksempel at forbedre infrastrukturen, så kan den enkelte se, hvad de reelt får ud af at betale afgiften, siger Thomas Elong.

Ingen afgift i årtier

I nabokommunen Gribskov har er der ikke blevet opkrævet dækningsafgift i årtier. Her siger formanden for udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Morten Ulrik Jørgensen, at det sender et positivt signal til virksomheder, som er på udkig efter en egnet erhvervsgrund.

- Vi bruger det, at vi ikke opkræver dækningsafgift i vores markedsføring, og der er det jo en fordel, når vi er i konkurrence med vores nabokommuner, selv om det burde give nogle flere pluspoint, når der laves lister over erhvervsvenlighed, siger han.

Morten Ulrik Jørgensen vil kæmpe for, at dækningsafgiften ikke bliver indført i Gribskov.

- Det er fristende at kunne hente en 30-40 millioner kroner, men vi ser dækningsafgiften som en unødig ekstraskat. Vi kæmper i forvejen med dårlig infrastruktur, så hvis vi oveni lagde en dækningsafgift, ville det være op ad bakke, i forhold til at tiltrække virksomheder, så vi har valgt at sige, at vi ikke skal lægge den ekstra byrde på virksomhederne, siger han.

Sjældent afgørende

Selv om der skal budgetteres med dækningsafgift i en erhvervsvirksomhed, så er den sjældent afgørende, når der skal træffes større beslutninger om for eksempel at etablere en ny fabrik. Det fortæller leder af CFO Service hos revisionsfirmaet Døssing og Partnere Henrik Følbæk Nielsen.

- Når der skal investeres, så er dækningsafgiften ikke en hindring, men når man lægger langsigtede planer, så kan afgiften være med til at dræne af det årlige overskud, og det får virksomhedsejere til at tænke over, hvilken værdi de reelt får, men skal en virksomhed træffe beslutning, om den skal ligge i Hillerød eller Gribskov, så er den ikke afgørende. Der er infrastrukturen og om det er muligt at tiltrække de rigtige medarbejdere vigtigere, siger Henrik Følbæk Nielsen.

Personligt mener han, at kommunerne bør vurdere, hvordan indtægterne fra dækningsafgiften kan bidrage til samfundet, så det gøres tydeligt, at værdien kanaliseres tilbage til virksomhederne.

Udgivet 02/07/2021

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748