Splitleasing kan medføre beskatning af fri bil

Sørg for korrekt kørselsregnskab og separate leasing aftaler ifm splitleasing.

Brancheorganisationen FSR – danske revisorer har orienteret om en ny kendelse fra Landsskatteretten SKM 2017. 491.

Læs om her hvilke regler der skal overholdes, således at man ikke risikerer, at splitleasingen medfører beskatning af fri bil – dette på trods af at bilen er udstyret med GPS-overvågning, som viser bilens placering ned til mindste decimal.

Hvad er splitleasing?

En person indgår 2 aftaler med et leasingselskab om leasing af en personbil på hvide plader –en aftale på selskabets vegne om den erhvervsmæssige kørsel og en aftale på hovedaktionærens vegne om den private kørsel.

Fordelingen af leasingydelsen foregår ud fra faktisk kørsel, således at den private del betales af personen og den erhvervsmæssige del betales af firmaet.

Hvad var sagens omdrejningspunkt?

Landsskatteretten gav i den konkrete sag SKAT ret i, at hovedaktionæren havde haft korrekt ført kørselsregnskab og blev derfor beskattet af fri bil i henhold til de skematiske regler i ligningslovens § 16, stk. 4.

Retten mente, at der var 3 ting galt med konstruktionen:

1)   Der var ikke ført behørig kørebog. Det var ikke nok, at man kunne tracke bilen ud fra GPS-overvågningen.

2)   Kørebogen skal kontrolleres løbende –det er ikke nok at fordeling og afregning skete en gang om året.

3)   Der skal indgås 2 separate aftaler. I sagen var der indgået en aftale, hvor lejer nr. 1 og lejer nr. 2 var specificeret. Det var altså ikke godt nok. Man skal lave 2 dokumenter.

Læs mere om den konkrete sag samt grundlaget for afgørelsen her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2250607

Udgivet 13/09/2017

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748