hello world!

Revisor i Nordsjælland

Vores primære kontor ligger i Hillerød, centralt beliggende i Nordsjælland. Men vi kommer også gerne ud til dig i din virksomhed.

Giv os et kald

Har du spørgsmål, ønsker samtale, et tilbud, så kan du altid ringe til os.

Du vil altid blive betjent eller omstillet til en erfaren revisor.
Tlf. 4824 7314

Vi er et moderne revisions- og rådgivningshus beliggende centralt i Nordsjælland. Vi består af over 50 medarbejdere med forskellige specialeområder.

Vi er en blanding af statsautoriserede revisorer, godkendte revisorer og fagligt kompetente og engagerede medarbejdere. 

Døssing & Partnere lægger vægt på, at være de fagligt bedste i branchen samtidig med, at vi er menneskelige og nærværende. Blandt vores 50 medarbejdere har vi både godkendte og statsautoriserede revisorer.

Medarbejdere er valgt ud fra deres faglige-, sociale og personlige kompetencer. På den måde er vi sikre på, at man som kunde altid får den højeste kvalitet og den bedste service hos os.

Vi er altid ambitiøse - både på egne og på kundernes vegne.  

Tæt nok på til at være lokal

Med vores primære kontor i Hillerød med gode parkeringsforhold og centralt i Nordsjælland. Du er altid velkommen på vores kontor, ellers kommer vi også gerne ud til dig, og holder vores møder.

Godkendt revisor i Nordsjælland

En godkendt revisor kan i flere tilfælde være nødvendig ved lov.

Det er altafgørende for vores kunder, at vi som revisionshus har godkendte revisorer tilknyttet.

Alle vores medarbejdere og partnere har forskellige kernekompetencer. Derfor får alle vores 1700 regnskabs- og skatte kunder samt vores 850 aktie- og anparts kunder, som vi reviderer, altid den mest kompetente hjælp til deres revision i Nordsjælland. 

Vi har over 1.700 regnskabskunder og mere end 850 aktie- og anpartskunder.

Alle disse kunder har forskellige ønsker, behov og udfordringer, som vi imødekommer. Med kontor i Hillerød, har vi mange kunder fra både Helsingør, Hillerød, Nordsjælland og København. 

Kernekompetencer

Regnskab og revision i Nordsjælland 

Kvalitet og etik i fokus 

Vi tilrettelægger altid, vores revisionsopgaver i samarbejde med vores kunder. Dette gøres i overensstemmelse med god revisions- og regnskabsskik. Vores medarbejdere har fokus på deres høje kompetenceniveau, men samtidig er de også valgt ud fra deres menneskelighed og nærvær. Du får derfor en revisor i Nordsjælland, som både er nærværende og fagligt kompetent. 

Revidering af regnskab

Hvis du er virksomhedsejer, har du muligvis det, der hedder revisionspligt. Dette betyder, at det er lovpligtigt for dig, at udarbejde et regnskab som efterfølgende bliver revideret af en godkendt eller statsautoriseret revisor som Døssing & Partnere i Hillerød.  


Med en revidering, gennemgår vi dit regnskab. Hvis vi finder væsentlige fejl eller mangler i regnskabet, er det vores pligt at påtegne dette. Hvis vi finder regnskabet OK, så godkender og underskriver vi det. Vi hjælper både med revidering, bogholderi og alle andre opgaver inden for revisionsfaget.

Værdiskabende revision for virksomheder

Vores services inden for revision omhandler ikke kun den lovpligtige del. Vi laver også revision, som skaber værdi for din virksomhed i Nordsjælland. Alle vores revisorer har altid skærpet opmærksomhed omkring eventuelle arbejdsprocedurer, direkte omkostningsbesparelse eller andre faktorer, som kan skabe direkte værdi for din virksomhed. 

Økonomisk rådgivning til Erhverv og Private i Nordsjælland

Hos Døssing & Partnere er en af vores, kernekompetencer økonomisk rådgivning til virksomheder og private. Vi hjælper og rådgiver, både private og virksomheder i Nordsjællandsområdet. 

Erhvervskundetyper

Hos Døssing & Partnere har vi mange års erfaring med rådgivning, revision, bogføring, etc. af forskellige typer organisationer og virksomheder. Nedenfor kan du læse, hvilke brancher vi hos Døssing & Partnere servicerer: 

 • Selskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Andre foreninger
 • Aktieselskaber 
 • Anpartsselskaber 
 • Enkeltmandsvirksomheder 
 • Fonde
 • Idrætsklubber
 • Velgørende institutioner
 • Iværksættervirksomheder
 • Interessentskaber 

Rådgivning til Erhverv 

Vi rådgiver både mindre virksomheder, iværksættervirksomheder og store virksomheder inden for økonomiske og skattemæssige forhold. 

Vi har et team af specialister inden for dette område. Alle har udover en revisionsuddannelse også løbende taget efteruddannelser, som har klædt os på til at udføre økonomisk rådgivning for virksomheder i Nordsjælland. 

Vi er specialister inden for økonomiske rådgivning, og vores team har mange års erfaring på området. Vi har en godkendt revisor som en del af vores rådgivningsteam. Du vil opleve at møde nærværende og menneskelige revisorer, der snakker dit sprog.

Vi rådgiver omkring

 • Budgetlægning
 • Økonomistyring
 • Konsekvensberegning
 • Investering
 • Finansiering
 • Opstart og etablering af virksomhed
 • Køb og salg af virksomhed
 • Generationsskifte og omstrukturering
 • Anden økonomisk rådgivning

Rådgivning til Private

Vi ved, at du som virksomhedsejer, iværksætter eller anden professionelt forhold kan have brug for økonomisk rådgivning. Derfor tilbyder vi både dette ift. skat, budget og investeringer mm. 

Du får tilknyttet en revisor med speciale i økonomisk rådgivning. Han/hun vil rådgive dig og være din sparringspartner inden for området.

Vi rådgiver omkring

 • Personskat
 • Selskabsskat
 • Punktafgifter
 • Formuepleje
 • Investeringer
 • International beskatning
 • Generationsskifte
 • Strukturændring
 • Boligudlejning

Ejerskifte i Nordsjælland 

Hos Døssing & Partnere er vi din kompetente rådgivnings- og sparringspartner ved køb eller salg af virksomhed. Vores team af specialister hjælper dig til at indgå den bedste aftale. Vi er med dig helt fra de løse tanker til eksekveringen på selve købet.  

Virksomhedssalg 

Vi bisidder dig ved forhandlingsbordet, rådgiver dig eller sidder klar til at udføre det praktiske arbejde i forbindelse med dit virksomhedssalg. 

Vi er nærværende og menneskelige og ved, hvad det kræver at opbygge egen virksomhed. Derfor arbejder vi også altid benhårdt efter, at du får en god oplevelse og alt det praktiske i overdragelsesprocessen forløber gnidningsfrit og optimalt. 

Vi trækker ikke tingene i langdrag, og arbejdsprocessen bliver tilpasset det enkelte virksomheds salg i Nordsjælland.

 • Virksomhedens finansielle forhold
 • Udarbejdelse af plan for salgsprocessen
 • Gøre virksomheden salgsklar
 • Gennemgang og overblik over virksomhedens investeringer
 • Risikoanalyse
 • Plan for overdragelsesproces
 • Hjælp til økonomistyring samt budgettering
 • Gennemgang og optimering af virksomhedens økonomiske forhold - herunder skat
 • Udregning af nødvendige kalkulationer og komplicerede beregninger
 • Korrekt værdiansættelse af virksomheden 
 • Hjælper med søgning efter potentielle købere 

Virksomhedskøb

Går du med tanker om at købe en virksomhed? Har du allerede fundet den konkrete virksomhed, du ønsker at købe? Lige meget, hvor i processen du er, hjælper og rådgiver vores erfarne revisorer dig. 

 • Værdiansættelse af virksomheden
 • Rådgivning i forhold til virksomhedsovertagelse
 • Vi sidder ved din side ved forhandlingsbordet
 • Gennemgang af finansielle forhold i virksomheden 
 • Hjælper i hele overtagelsesprocessen 
 • Skaffer alle nødvendige garantier og tilsikringer fra sælger, så du løber færre økonomiske risici
 • Udarbejdelse af købsaftale 
 • Rådgivning i forhold til lånoptagelser - vi hjælper dig med at opnå de bedste lånebetingelser 

Generationsskifte i virksomheden

Vi ved, at der er mange ting, der skal tages højde for, når en virksomhed skal foretage et generationsskifte. Derfor rådgiver vi dig til, at vælge den korrekte måde hvis du ønsker, at foretage generationsskiftet i en virksomhed i Nordsjælland. 

Vi rådgiver, kan bruges til sparring og sørger for at generationsskiftet i virksomheden foregår mest fordelagtigt for både den ældre og yngre generation. Der er vigtige forhold, som vi allerede tidligt i processen tager stilling til: 

 • Skattemæssige forhold 
 • Ledelsesmæssige forhold 
 • Finansieringsmæssige forhold

Metoder ved generationsskifte

Døssing & Partnere rådgiver jer til, hvordan I får mest ud af jeres generationsskifte i virksomheden. Blandt andet rådgiver vi jer, til den rette måde at gennemføre et generationsskifte. Det er individuelt fra case, virksomhed og familie, hvordan det skal gøres. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan vi evt. kan gennemføre et generationsskifte i en virksomhed: 

 • Succession 
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Fusion
 • Spaltning

Spørgsmål omkring generationsskifte 

Vores medarbejdere har mange år erfaring, lange uddannelser og efteruddannelser i generationsskifte af virksomheder. De sidder derfor klar til at svare på de spørgsmål, du måtte ligge inde med i forbindelse med dette.

Iværksætteri i Nordsjælland 

Der kan være stor forskel på drømmen om at være iværksætter og iværksætteri i praksis. Der er mange forhold, der skal tages hensyn til og her kan Døssing & Partnere rådgive og sparre med dig, samt hjælpe dig med skatte- og regnskabsmæssige forhold. 

Forberedelser til iværksættere i Nordsjælland 

Hos Døssing & Partnere tilbyder vi ét gratis og uforpligtende møde. Her vil vi i fortrolighed, tale om dine drømme og ambitioner. Under denne samtale, vil vi bl.a. gennemgå følgende:

 • Forretningsplan
 • Bogføringen og momsregnskab
 • Myndighedernes krav
 • Bilen
 • Virksomhedsform, herunder løn, pension, aflønning og udbytte
 • Budgetter
 • Finansiering

Iværksættercafé

En af Døssing & Partneres hovedfokusområder er at rådgive og hjælpe iværksættere. Det gør vi bl.a. ved at holde Iværksættercafeér. Her kan iværksættere og folk med iværksætterdrømme samles og få hjælp og sparring. 

Alle dialoger her er fortrolige. Man kan møde og få hjælp fra revisor og partner i Døssing Martin Jørgensen, som i de sidste 17 år har rådgivet og hjulpet iværksættere og serieiværksættere i Nordsjælland i gang. 


Samtidig har vi æren af Tino Jønsson, som selv har arbejdet med iværksætteri i over 20 år. Han kender alle do’s and don’ts, og deler gerne ud af dine erfaring med iværksætteri.

Uforpligtende møde til iværksættere 

Vi har et tilbud, som man som iværksætter næsten ikke kan sige nej til. Du får et gratis One to one møde, hvor du får mulighed for at sparre med vores kollega Martin. Du kan booke møde her - det er gratis og fuldstændigt uforpligtende. 


Netværk i Nordsjælland

Døssing & Partnere er meget mere end revision og regnskab. Vi bruger nemlig også energi på at skabe netværk. Aldrig har et godt netværk været vigtigere - efter vores optik. Som deltager i et af vores netværk vil du kunne opleve følgende:

 • Inspiration til din dagligdag
 • Stærke erhvervsmæssige relationer
 • Sparring på udfordringer
 • Indsigt i andre brancher
 • Potentielle kunder og samarbejdspartnere

Du kan prøve vores netværk og tilmelde dig her. Det eneste det kræver er, at du kommer med et åbent sind, og har motivation og lyst til at udvikle din virksomhed. Herefter sørger vi for at inspirere dig og dit arbejdsliv, udvikle dig som leder og udvider dit netværk med andre spændende og dygtige mennesker. 

Deltag Gratis

Om ledernetværk i Nordsjælland

Vores netværk foregår på nuværende tidspunkt på 3 lokationer. Vi tilbyder et gratis ‘prøvemøde’, hvor man kan tjekke netværket ud og se, om det er givende for en selv og ens forretning. Alle møder starter med, at vi sammen spiser en morgenkomplet fra kl. 07.45. Vi tilbyder netværksmøder på følgende lokationer.

 • Gribskov Hver Torsdag i lige uger fra kl. 07.45-10.00 
 • Rungsted Hver Onsdag i ulige uger fra kl. 07.45-10.00

Det eneste det kræver er, at du møder op med et åbent sind, og er motiveret og ambitiøs.

Et møde kan omhandle mange ting, bl.a. foredrag, cases, sparring, gruppearbejde eller "den varme stol".

Der vil i en periode være syv møder afholdes af Tino Jønsson, som siden 2009 har drevet Netværk og Sparring.

Find din by

Vi dækker det meste af Danmark, men vores tilstedeværelse større i disse byer
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748