Blandt skatterådgivere har der floreret en finte..

Blandt skatterådgivere har der floreret en finte om at man i disse PC og hjemmearbejdstider kunne spare i skat ved at bosætte sig i udlandet -fx Dubai og derfra arbejde skattefrit for en dansk arbejdsgiver, hvis man bare opholdt sig i udlandet i mindst 6 måneder.

Denne ”finte” ser nu ud til at være lagt i graven af en ny praksis fra Østre Landsret SKM 2023. 18 (pilot-sagen). https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2366274

I den sag havde en pilot valgt at bosætte sig i Frankrig, medens han arbejdede for et dansk luftfartsselskab med stationeringssted i København. SKAT afviste, at piloten kunne få lempelse efter ligningslovens § 33 A under henvisning til, at han havde valgt at flytte til udlandet af private årsager, da arbejdet ikke blev udført i Frankrig eller havde særlig relation til Frankrig.

Dommen er nu blevet fuldt op af et bindende svar SKM 2023. 286 om en sygeplejerske, der bosatte sig i Portugal og fortsatte set arbejde for en dansk region som hjemmearbejde.

Sygeplejersken blev i lighed med piloten nægtet lempelse efter LL § 33 A, fordi arbejdet ikke relaterede sig til Portugal.

Den nye praksis har nu også fået udtryk i vejledning fra SKAT https://info.skat.dk/data.aspx?oid=87653

SKAT har med godkendelse af domstolene altså nu tilføjet en 3. betingelse for at du kan få lempelse i skat af løn for arbejde i udlandet.

Rådgivere er enig om, at der er tale om en skærpelse af praksis.

Den nye praksis om LL § 33 A omhandler lempelse, når man har bevaret sin fulde danske skattepligt. Hvis man opgiver sin bopæl i Danmark, vil man som udgangspunkt være skattefri af løn for arbejde, bare arbejdet ikke er udført på dansk jord.

Dog er der i visse dobbeltbeskatningsaftaler en bestemmelse der kildebeskatter løn  til ledelsen.  Skat & Råd har været involveret i en sag, hvor ejeren af en mindre vognmandsvirksomhed flyttede til Thailand og fortsatte som direktør for firmaet.

SKAT fastslog i sagen,  at ejeren var skattepligtig efter art. 16 i DBO’en mellem Thailand og Danmark, som omfatter beskatning af bestyrelsesvederlag, som i denne overenskomst også omfatter ledelsen -altså direktøren.

Udgivet 28/08/2023

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748