Lovforslag om investorfradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag om fradrag for investorer, der investerer i aktier eller anparter i unoterede danske selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase.


Investorfradragslov (L 101)

Formålet med lovforslaget er at give små og mellemstore unoterede virksomheder/selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital.

Dette sker ved at, der indføres et skattefradrag for fuld skattepligtige fysiske personer, der tegner aktier i sådanne selskaber. Dette investorfradrag fås, uanset om investeringen i aktierne senere måtte vise sig at være en god eller mindre god forretning. Ved et salg af aktierne beskattes en fortjeneste, og der opnås fradrag for et tab (opgjort som forskellen mellem salgssum og den faktiske anskaffelsessum) på ganske normal vis (positiv eller negativ aktieindkomst). Udover beskatning af fortjeneste eller fradrag for tab bibeholder aktionæren det oprindelige investorfradrag.

Der kan ikke opnås investorfradrag ved tegning af aktier i et selskab, hvor personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer aktier i det indkomstår, hvor investeringen foretages eller i de to forudgående indkomstår.

Udgivet 28/11/2018

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748