Om Døssing & Partnere

Et moderne revisions- og rådgivningshus

Døssing & Partnere er et moderne revisions- og rådgivningshus, som bygger på et fundament af mere end 100 års erfaring og høj faglighed. I dag er vi 50+ dygtige og engagerede medarbejdere, der er med til at sætte dagsordenen for det høje faglige ambitionsniveau og kollegiale sammenhold.

Vores titel, som et godkendt revisionskontor, giver os tilladelsen til at underskrive årsregnskaber, samt udarbejde diverse revisorerklæringer til vores kunder. Ikke alle revisionskontorer i landet har opnået denne titel, da det kræver mindst 1 godkendt revisor på kontoret. Hos os er vi 11 revisorer, der har taget uddannelsen og prøven til at blive godkendt revisor. Med titlen garanterer vi professionelt og kvalitetssikret arbejde.

Godkendt revisor" er en beskyttet titel ligesom statsautoriseret revisor og registreret revisor (Kilde: FSR).

Vi reviderer i dag mere end 850 aktie- og anpartsselskaber og udfører regnskabsmæssig og skattemæssig assistance for hen ved 1.700 mindre og mellemstore selvstændige erhvervsdrivende. Herudover yder vi også personlig rådgivning af hovedaktionæren.

Døssing & Partnere har også statsautoriserede revisorer ansat og er således i dag et stærkt alternativ til de store revisionsselskaber.

https://youtu.be/H5pQBXeogQY

Profil

Kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser

Idégrundlaget for revisorvirksomheden Døssing & Partnere er som offentlig godkendte revisorer at drive revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Målsætningen er, at vi gennem vores drift af virksomheden, kan kendetegnes ved følgende forhold:

  • Kunderne er så tilfredse, at de anbefaler os til potentielle nye kunder.
  • Kunderne betragter os som kernerådgivere.
  • Virksomheden leverer kvalitetsydelser.
  • Virksomheden opnår løbende en større markedsandel i Region Hovedstaden.
  • Virksomheden er økonomisk sund.
  • Virksomheden har et godt renommé i omverdenen.
  • Virksomheden er progressiv og altid på forkant med udviklingen i branchen.
  • Virksomheden kan fortsætte uden større ændringer, selv om en kundeansvarlig revisor forlader virksomheden.
  • Medarbejderne er fagligt kvalificerede, engagerede og trygge.

Vi ønsker således, at kunderne opfatter vore ydelser som kvalitetsydelser og vor virksomhed som konkurrencedygtig og kvalitetsstyret.

Ydelserne skal til enhver tid opfylde de krav, der stilles til vores profession samt opfylde den enkelte kundes behov og forventninger. Vore ydelser skal ikke udelukkende fokusere på myndighedernes krav, men samtidig også tilgodese kundernes behov.

Det er vores mål, at den enkelte kunde skal opleve, at andre brugere anser vores ydelser for at være af høj kvalitet.

Vi bestræber i den forbindelse på at udvise en høj faglig moral og ekspertise indenfor rådgivning, revision, budgetter og skat.

Døssing & Partnere er kvalitetsauditeret af Revisortilsynet og medlem af FSR – danske revisorer.

Vores fokus på den høje kvalitetsstandard sikres ved, at vore procedurer og arbejdsopgaver er underlagt systematisk kvalitetssikring og kvalitetskontrol samt en faglig løbende opdatering af alle medarbejdere.

Den gennemførte kvalitetskontrol sikrer derved, at revisor har etableret et kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæringer på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med arbejdspapirer og lovgivningens krav.

Hvorfor:
Vi mener, at det er vigtigt at drive forretning med personligt engagement, nærvær og kvalitet, for at opnå og fastholde tillid og troværdighed hos vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vores mission er, at være den foretrukne revisor for små og mellemstore virksomheder.

Vi vil være den moderne og sikre samarbejdspartner i en verden under konstant forandring. Derfor anvender vi bl.a. markedets førende IT-værktøjer for derved at sikre, at vi følger med udviklingen og kan tilbyde den højeste kvalitet og service.

Vores forretningsfilosofi er at være en kvalitetsdrevet virksomhed med en organisation der oplever, at vi er fælles om at opnå vores mål; at leverer produkter af høj kvalitet og service helt i top til vores kunder.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748