Anvendelse af Skattekontoen som bank, ophører 10,5 måneder før planlagt.

Historik

Normalt tilbagebetales alle positive indestående på Skattekontoen over 200.000 kr. inden for 5 hverdage, hvis der ikke er betalinger til Skat at modregne i.

Dette loft på 200.000 kr. blev midlertidigt forhøjet i forbindelse med Corona. Primært fordi der blev udskudt en række betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms mv. De virksomheder som havde penge at betale med, blev dermed tvunget til at beholde pengene – og dermed for manges vedkommende til at betale negative renter i deres pengeinstitut af dette beløb. Grænsen blev forhøjet, og er i øjeblikket 350 mio. kr.

Det blev dengang vedtaget at den forhøjede beløbsgrænse (nu 350 mio., men den har historisk været højere) kr. skulle løbe frem til 1. maj 2023, hvor beløbsgrænsen igen skulle nedsættes til 200.000 kr.

Der betales ikke negative renter af indestående på Skattekontoen.

Virksomheder kunne på denne facon indskyde et ganske stort beløb, og dermed undgå negative renter.

Ændres 14. juni 2022

Nu er der så fremsat lovforslag, som ændrer ordningen. Efter lovforslaget skal ordningen udfases 14. juni 2022. Hvis det vedtages, vil grænsen atter blive maksimalt 200.000 kr. den 15. juni 2022, og Skattestyrelsen begynder derefter at udbetale overskydende beløb til virksomhedens NemKonto.

Årsagen til ændringen er, at regeringen anser ordningen for misbrugt, fordi virksomhederne ikke blot har indskudt betalingerne til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms osv., men anvendes af mange som en decideret bank / likvidkonto.

Hvis det vedtages, forventer regeringen at der skal udbetales op til 36 mia. kr. til virksomhederne fra den 15. juni 2022.

Udgivet 02/06/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748