Forældrelejligheder er populære....

For at skaffe en passende studiebolig til deres børn, vælger mange forældre med god økonomi at købe en ejerlejlighed i en af de store studiebyer for derefter at leje den ud til deres børn til en rimelig husleje.

Ifølge Boliga ejes ca. 28 % af alle ejerboliger i København af andre end dem der faktisk bor der. Det skyldes i høj grad forældrekøb.

Skattemæssigt er der som regel ikke de store udfordringer, når udlejningen sker fra person til person.

SKAT tillader stadig, at forældrene benytter virksomhedsordningen ved udlejning til nærtstående, men for et par år siden strammede Folketinget reglerne og indførte rentekorrektion, når udlejning sker til nærtstående, således at værdien af rentefradraget bliver reduceret væsentligt.

En tommelfingerregel i forhold til SKAT er, at huslejen skal svare til markedslejen. Markedslejen er i de store byer ofte begrænset af boligreguleringsloven, hvis ejendommen er opført før 1991.

Hvis huslejen svarer til hvad andre lejere i samme lejligheder må give, kan SKAT som udgangspunkt ikke forhøje lejen, så længe udlejning sker fra person til person.

Kan forældrekøb ske via et selskab ?
En del hovedaktionærer har betydelige midler opsparet i deres selskab eller holdingselskab. Derfor opstår spørgsmålet, om forældrekøb også kan foretages ved at selskabet køber en ejerlejlighed og udlejer den til hovedaktionærens barn.
Der er principielt ikke noget i vejen for at et selskab køber en lejlighed og udlejer den til hovedaktionærens barn, men her vil skattereglerne komme bag på mange!

Som så mange andre gange, er det en god idé at kontakte din revisor inden...

Udgivet 24/10/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748