Fra landbrug til bolig

Ud af de 20.000, som har modtaget brev om ændret kategori er det ca. 15.000 ejendomme som skifter status fra landbrug til bolig.

Ændringen til bolig vil typisk få en voldsom betydning for grundskylden, som vil stige betragteligt. Man hører om 4-doblinger af ejendomsskatten. Og det er med tilbagevirkende kraft til 1. marts 2021.

Men de fleste af de ejere, som overgår fra kategorien landbrug til kategorien bolig kan indtil videre slappe af, fordi de vil være omfattet af overgangsordningen, hvor de så og sige kan trække i nødbremsen og anmode om at forblive i den gamle kategori landbrug
og dermed beholde den lave grundskyld, som gælder for landbrugsjord indtil den dag, hvor ejendommen sælges og der kommer ny ejer.

Den nye ejer vil ikke være omfattet af overgangsordningen. Overdragelse til ægtefælle sidestilles ikke med salg.

Hvis man ikke brokker sig i første omgang, så får man en endelig afgørelse i maj fra Vurderingsstyrelsen. Her vil der være klagevejledning, så man får et skud i bøssen mere hvis man ikke har nået at klage over statusskift i første omgang.
Der vil også i afgørelsen være en vejledning i hvordan ejeren skal tilmelde sig overgangsordningen.

Det fremgår af § 84 at man har et sidste skud i bøssen den dag man står og skal sælge ejendommen. Her kan ejeren mod et gebyr på ca. 3.400 kr. anmode Vurderingsstyrelsen om at kategorien ændres fra landbrug til bolig eller vice versa. Her gælder det så om at skille sig af med alle hønsene og fårene.

Fra landbrug til erhvervsejendom
Hvis du er en af de ca. 4.500 ejere, som har fået besked om at din ejendom ændres fra landbrug til en erhvervsejendom, skal du straks være lidt mere på vagt, hvis du mener, at det er forkert.
For ejere der overgår fra landbrug til erhvervsejendom er nemlig ikke omfattet af overgangsordningen, hvor man kan beholde sin gamle status
Hvis du overgår fra landbrug til erhvervsejendom, må du altså bare klappe hælene i, at betale den højere grundskyld tilbage fra 1. marts 2021.
Der vil dog være mulighed for at klage over den endelige afgørelse når den kommer.

Landbrug ikke landbrug?
For at din ejendom kan vurderes som landbrug skal man enten dyrke jorden eller have en vis mængde husdyr.
Landbrugsdriften skal have et vist omfang og her gælder der en tommelfingerregel:

Din ejendom er landbrug, hvis en af disse betingelser er opfyldt:
Samlet dyrket markareal er 15 ha
Intensivt dyrket markareal er 10 ha
Frilandsgartneri er 5 ha
Du har 20 kvæg, 40 klovdyr, 200 pelsdyr eller 150 høns
Du driver et dambrug med 1.000 fisk eller 100 krebs

Som altid er du velkommen til at kontakte os...

Udgivet 04/05/2023

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748