Pas på A-skatten ved konkurser

Normalt hæfter du som hovedaktionær ikke for dit selskabs forpligtelser, hvis selskabet går konkurs. I nogle tilfælde kan Skattestyrelsen dog forfølge dig personligt.

Når dit selskab udbetaler løn, skal selskabet tilbageholde A-skat og AM-bidrag. Disse beløb skal indbetales til Skattestyrelsen. Hvis dit selskab går konkurs uden at have afregnet A-skat og AM-bidrag, kan du risikere at skulle hæfte for disse beløb, der vedrører din egen eller dine eventuelle nærtståendes A-skat og AM-bidrag. Personlig hæftelse for A-skat og AM-bidrag kan kun komme på tale, hvis du har bestemmende indflydelse i selskabet. Den personlige hæftelse kan også ramme dine nære pårørende, hvis de har været ansat i selskabet.

Forældet efter tre år

Der er dog grænser for, hvor langt Skattestyrelsen kan gå tilbage. Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at krav om personlig afregning af A-skat er omfattet af den almindelige forældelsesfrist på tre år. Retten har endvidere fastslået, at forældelses fristen allerede løber fra det tidspunkt, hvor der afsiges konkursdekret mod dit selskab og ikke først fra selskabets endelige opløsning, som Skattestyrelsen ellers havde argumenteret for.

Udgivet 12/01/2020

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748