Frankrig og Danmark har efter 14 år uden dobbeltbeskatningsaftale underskrevet en ny aftale den 4. februar.

Der er endnu ikke fremsat lovforslag, men vi må formode, at ratificeringen i de implicerede lande bliver en formsag.

Pension
Grunden til at den danske regering i 2008 valgte at opsige DBO’en med Frankrig var, at Frankrig ikke ville gå med til at Danmark fik ret til kildelandsbeskatning af offentlig pension (herunder folkepension) og private pensioner, hvor skatteyder har fået fradrag for indbetalingerne i Danmark.
Det var en torn i øjet på Danmark, som havde indført kildelandsbeskatning af pension i de fleste andre DBO’er.

Det er nu endt med en aftale, hvor Danmark får lov til at beskatte pensioner som udbetales fra Danmark mod at Danmark giver ”omvendt credit”. Omvendt credit betyder, at Danmark lemper skatten med den skat som pensionisten betaler i Frankrig. Det er ellers normalt bopælslandet, der giver kredit.
For den enkelte pensionist betyder det fuld beskatning af pensioner i Danmark.

Overgangsordninger
De pensionister, der allerede var flyttet til Frankrig senest den 28. november 2007, blev omfattet af en overgangsregel, så de fortsat kunne undgå dansk kildeskat af deres pension, så længe de blev boende i Frankrig. Det gjaldt også deres ægtefæller.
Disse mennesker kunne altså fortsætte det gode liv under varmere himmelstrøg og kun betale den meget lave franske skat af deres pension. Det fremgår ikke klart endnu, men eksperterne regler med, at de gamle overgangsordninger får lov til at fortsætte, så dem der nåede at flytte til Frankrig i tide fortsat ikke skal betale kildeskat af deres pension i Danmark.

For så vidt angår fast ejendom, så regner man også med, at de danskere, der som følge af overgangsordningen blev fritaget for at betale ejendomsværdiskat af deres faste ejendom i Frankrig, fortsat er fritaget for dette, når den nye DBO bliver sat i kraft -formentlig i 2023. Hvis du har spørgsmål eller behov for sparring er du som altid velkommen til at kontakte os.

Udgivet 01/03/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748