800.000 kr. grænsen corona kompensation

Hvis man har fået kompensation for tabt omsætning ifm. corona, skal den betales tilbage i sin helhed, hvis indkomsten kommer over 800.000 kr.

Hvilke perioder

Modtaget kompensation for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021, er afhængig af, at indkomsten for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Idet planlægning for indkomståret 2020, generelt forventes at være et overstået kapitel, skal man i stedet spejde fremad, og fokusere på kompensation for efterfølgende perioder.

Corona kompensation for efterfølgende perioder, fx 1. marts 2021 – 30. april 2021 er betinget af, at indkomsten for indkomståret 2021 ikke overstiger 800.000 kr. Og denne kan stadig planlægges.

Hvad består grænsen på 800.000 kr. af?

Der er tale om 3 forhold som skal lægges sammen:

 1. Personlig indkomst,
 2. Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
 3. Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Erhvervsstyrelsen har meldt forskellige forhold ud til foreningen FSR – Danske Revisorer, og som vi redegør for nedenfor. Erhvervsstyrelsen har imidlertid også givet udtryk for at: ”De nærmere detaljer for, hvilken indkomstregistrering der indgår i beregningsgrundlaget, herunder hvordan eventuelle skatteoptimerende forhold med- eller modregnes, er ved at blive afklaret. Alle beregningerne foretages efter eventuelt am-bidrag og indbetaling til privat pension.” Derfor vil vi ikke forsøge at garantere, hvordan beregningen ender med at skulle foretages. De nedenstående punkter er således udtryk for vores bedste skøn. Vi er opmærksom på, at der dårlig harmoni mellem punkter / de enkelte udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen:

 • Ved personlig indkomst, er der tale om det tal der fremgår af årsopgørelsen, dvs. efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og efter fradrag af indbetaling til privat pension.
 • Overskud af virksomhed: Det beløb der indtastes i selvangivelsens rubrik 111/112. Det er overskud af virksomhed før am-bidrag og renter (samt før evt. overførsel til medarbejdende ægtefælle).
 • Overførsel til medarbejdende ægtefælle (KSL §25) fragår i beregning af 800 tkr. opgørelsen.
 • Virksomhedsskatteordningen: Foretaget opsparet overskud for 2021 kan ikke fradrages. Hævet opsparet overskud fra tidligere år, som er hævet i 2021 tillægges ikke. Der er dog tvivl om sidstnævnte, hvorfor vi anbefaler at undlade at hæve opsparet overskud.
 • Udbytte eller gevinst fra holdingselskab (som ikke har modtaget kompensation på baggrund af ejeren), medregnes ikke. Afgørende for timingen ved udbytte er ikke udbetalingstidspunkt, men tidspunktet man er skattepligtig af udbyttet.
 • Medarbejdende ægtefælle kan ikke få kompensation, hvis indehavers (ægtefællens) indkomst overstiger 800 tkr. En medarbejdende ægtefælles indkomst er i øvrigt den selvstændige uvedkommende i relation til evt. tilbagebetaling på grund af de 800 tkr.
 • Udbetalt kompensation fra kompensationsordningen for selvstændige tæller ikke med i opgørelsen.
 • Det er underordnet om der er ansøgt på baggrund af et selskab eller en personligt ejet virksomhed.
 • De 800 tkr. opgøres per ejer af virksomheden.
 • Ændring af kompensation for faste omkostninger / lønkompensation ved efterkontrollen/slutafregningen  påvirker virksomhedens indkomst, til opgørelse af 800 tkr. grænsen (kun personligt ejet virksomhed).

Vi understreger at vi ikke kan garantere, hvordan beregningen ender med at skulle foretages. Det ovenstående er derfor udtryk for vores bedste skøn på nuværende tidspunkt. Artiklen er skrevet 30. oktober 2021.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Udgivet 08/11/2021

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748