Kommende skatteregler for aktiesparekonto

Billedkilde: Regeringen.dk


Forslag om aktiesparekonto

Som led i en indgået aftale, af Regeringen, Dansk Folkeparti & Radikale Venstre, om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer tilbage i november 2017, har Skatteministeriet nu udsendt lovforslag i høring om, at der fra 1. januar 2019 indføres mulighed for at ALLE (børn som voksne) kan oprette en aktiesparekonto. Se forslaget her.

Aktiesparekontoen har følgende anatomi: 

1) Der kan max. indbetales 50.000 kr. (loft for 2019). Loftet hæves gradvist mod 2022 op til 200.000 kr. Værdien opgøres ved udgangen af hvert år (samlede værdi af værdipapirer og kontante midler på aktiesparekontoen).

2) Værdistigninger på aktiesparekontoen beskattes efter lagerprincippet med en særlig skat på 17 %. Aktiekontoskatten på 17 % har ikke noget at gøre med personens øvrige aktieindkomst.

3) Der kan frit hæves fra aktiesparekontoen uden beskatning.


Fordele
1) Skatten udgør kun 17 % Aktieindkomst beskattes normalt med minimum 27 %

2) Aktiesparekontoen kan oprettes til dine umyndige børn som en børneopsparing, hvor forældrene ikke beskattes af aktieindkomsten. 

3) Pengene er ikke bundet, men kan frit hæves –fx når dit barn fylder 18 år.


Ulemper
1) Skatten opgøres efter lagerprincippet. Det indebærer beskatning af den rene værdistigning, selvom du ikke sælger nogle aktier. Man kan altså være nødt til at indskyde penge til betaling af skatten.

2) Der er ikke symmetri i medregning af gevinst og tab på aktiesparekontoen. Konstaterer du en gevinst efter lagerprincippet på aktiesparekontoen, skal den beskattes straks, medens et tab kun kan modregnes i fremtidige gevinster på kontoen.

Begrænsningen i tabsfradrag svarer dog til den begrænsning der allerede gælder, når du som person investerer i børsnoterede aktier, hvor tabet eller ikke kan fratrækkes i øvrig indkomst men alene i tilsvarende aktieindkomst (kildeartsbegrænset). 


Overførsel fra frit depot
Der lægges op til at du kan overføre børsnoterede aktier fra dit frie depot til aktiesparekontoen. Du behøver altså ikke nødvendigvis at købe nye aktier for at få glæde af den lave skat på 17 %. Men overførslen fra frit depot til aktiesparekontoen betragtes som et skattepligtigt salg. 

Udgivet 23/08/2018

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748