Bogføringsbeskrivelser Del II

Beskrivelse af bogføring og opbevaring gælder alligevel ikke 1. juli 2022.

Vi har for nylig skrevet ud om at det var pligtigt fra 1. juli 2022 at udarbejde procedurebeskrivelser af virksomhedens bogføring og opbevaring samt de ansvarlige personer.

Erhvervsstyrelsen korrigerer

Erhvervsstyrelsens har imidlertid lagt følgende på sin hjemmeside 21. juni 2022:

”Kravet om beskrivelse af it-systemer til bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale m.v.  er erstattet af den nye § 6 med et forenklet krav om en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder procedurer for løbende registrering af transaktioner og betryggende opbevaring af regnskabsmateriale. I skal også beskrive hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for det.

Men det er ikke længere et krav, at I nærmere skal beskrive hvilke eventuelle it-systemer I har anvendt til bogføring. Det skyldes, at der med bogføringsloven indføres generelle krav til digitale bogføringssystemer, som træder i kraft i de kommende år.

Det nye krav om procedurebeskrivelser gælder ikke alle bogføringspligtige virksomheder, foreninger m.v., men kun dem, der er enten

  • er pligtige til at aflægge en årsrapport efter årsregnskabs-loven eller,
  • har en nettoomsætning over 300.000 kr. to år i træk.

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en skabelon, som kan være en hjælp til korrekt beskrivelse af jeres bogføringsprocedure. Skabelonen vil indeholde de elementer, som I skal have taget stilling til i jeres beskrivelse. Ved at udfylde skabelonen, kan I sikre jer, at beskrivelsen opfylder kravene i loven.

Det er forventningen, at skabelonen og vejledende information offentliggøres her på siden i starten af efteråret 2022.

Det betyder, at I først skal efterleve kravet om en procedurebeskrivelse i jeres førstkommende nye regnskabsår – eller indkomstår, hvis I ikke aflægger en årsrapport – efter skabelonen er offentliggjort. ”.

Vi må således lykkeligt konstatere, at kravet om udarbejdelse er udsat indtil skabelonen fra Erhvervsstyrelsen er offentliggjort.

Du er som altid velkommen til at kontakte os.

Udgivet 22/06/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748