Aconto selskabsskat marts 2023

Skal jeg betale selskabsskat aconto?

Acontoskat i 3 rater

Det kan godt betale sig at afregne sin selskabsskat som acontobeløb. De 2 første acontobeløb for indkomståret 2023 forfalder henholdsvis den 20. marts og den 20. november 2023. Disse 2 tilsammen udgør 50% af den gennemsnitlige skat som er betalt de seneste 3 år. Selskabet har modtaget en opkrævning på disse (første og anden rate) via e-Boks. I brevet indgår betalingslinjen. Du kan også finde betalingslinjen under menuen Stamoplysninger på Skattekontoen.

Man kan også betale en tredje rate, som forfalder 1. februar året efter indkomståret, altså 1.2.2024. Denne er helt frivillig.

Rentesatser

Hvis det senere viser sig at den endelige skat er større end den acontoskat som er betalt, skal selskabet betale restskat med forventet 4,4%. Restskattetillægget er ikke fradragsberettiget, og dermed svarer det til en rente på 5,6% før skat. Du skal altså betale ekstra frivillig acontoskat, medmindre du skal trække på en kredit med mere end 5,6% rente.

Satsen for restskattetillæg 4,4% er forventet. Godtgørelsen ved overskydende skat forventes til 0,4 %. De endelige rentesatser for 2023 offentliggøres den 15. december 2023.

Hvis du ønsker at justere 1. og 2. rate

Betalingsfristen er 20. marts 2022. Hvis du ønsker at betale mere eller mindre end der er opkrævet af Skattestyrelsen, er det vigtigt at du først registrerer beløbet på tastselv. Ellers risikerer du, at betalingen bliver returneret. Du registrerer beløbet således:

  1. Log på skat.dk/tastselverhverv, og vælg Skat for selskaber m.fl. → Selskabsskat → Acontoskat.
  2. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du vil ændre.
  3. Indberet det beløb, du vil ændre raten med. Vær opmærksom på, at den værdi, du indtaster, bliver lagt til eller trukket fra den ordinære rate.
  4. Indbetal beløbet via betalingslinjen, som du finder under menuen Stamoplysninger på Skattekontoen.

Vær opmærksom på, at ændringen først kan ses på Skattekontoen dagen efter indberetningen.

Ved oprettelse af frivillig acontoskat forfalder aconto skatten med det samme. Det har betydning, når man indberetter i god tid. Eksempel: Hvis du laver en indbetaling på Skattekontoen til moms, men momsbeløbet ikke fremgår af Skattekontoen, så vil beløbet blive brugt til at dække fx acontoskat, da Skattekontoen dækker kendte skyldige beløb (fx acontoskat).

Man kan få pengene tilbage – mod rente

Hvis man frivilligt indbetaler ekstra ved fx første rate, men gerne vil have pengene igen, fx ifm. anden rate, kan dette godt lade sig gøre. Skattestyrelsen tager dog evt. en negativ rente af frivillig acontoskat, som selskabet beder om at få tilbagebetalt inden årsopgørelsen, hvis indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank er lavere end -0,2%.

Vær opmærksom på, at du ikke kan oprette en frivillig rate 2, hvis du har bedt om at den ordinære rate 1 eller den ordinære rate 2 bliver nedsat.

Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os..

Udgivet 01/03/2023

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748