Revision & Regnskab

Informativ og forståelig revision for erhverv og private

Som registrerede revisorer er vi hos Døssing og Partnere offentligt godkendt i Danmark og EU til at yde lovpligtig revision. Det gælder både i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber, kommanditselskabet, andelsboligforeninger, fonde og foreninger m.v..

Fokus på etik og faglighed

I overensstemmelse med god revisionsskik og god regnskabsskik tilrettelægger vi altid revisionsopgaverne i samarbejde med vore kunder, så resultatet bliver et nyttigt og fremadrettet værktøj. Regnskabet ender på den vis som et troværdigt beslutningsgrundlag for alle regnskabsbrugere – herunder også de offentlige instanser.

Det reviderede årsregnskab, udført af os, fremstår således altid informativt og forståeligt.

Hvorfor skal regnskabet revideres?

Et regnskab skal revideres, fordi alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Derudover tilfører revisionen og den statsautoriserede revisions påtegning også virksomheden troværdighed.

Revision, der skaber værdi

Vi udfører en såkaldt værdibaseret rådgivende revision. Det vil sige, at vi udover den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Derfor er vores revisorer altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen opdages ting, der kan lette den daglige drift. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles, eller om direkte omkostningsbesparelser.

Du og din virksomhed kan trygt stole på, at alle regler og love er overholdt.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748