Tab på unoterede aktier kan fratrækkes i øvrig indkomst

Hvis du konstaterer et tab ved salg af børsnoterede aktier, kan du udnytte dette tab i

  1. gevinst på andre børsnoterede aktier
  2. udbytte fra børsnoterede aktier.
  3. ægtefællens gevinst ved salg og udbytter fra børsnoterede aktier

Du kan altså ikke fratrække tab på børsnoterede aktier i andre indkomster, hverken i dine egne eller ægtefællens.

Tab på unoterede aktier kan fratrækkes i øvrig indkomst

Det er straks mere favorabelt, hvis du konstaterer tab på en unoteret aktie. Dette tab kan du nemlig fratrække i alle dine indkomster -altså ikke bare aktieindkomst men også i løn og pension mv.

Hvis du ikke selv kan udnytte fradraget, så overføres fradraget til din ægtefælle.

Fradraget gives som en skatterabat.

Skatterabatten udgør 27 % af de første 52.200 kr. (2022-niveau) og 42 % af resten. For ægtefæller gælder den dobbelte bundgrænse -altså 114.400 kr.

Hvis du fx i 2022 har konstateret et tab på unoterede aktier på 120.000 kr. og du er gift, så får du følgende skatterabat:

Negativ aktieindkomstSkatteværdiSkatterabat
Op til 114.400 (gifte personer)27%30.888 kr.
5.600 kr. (tab over 114.400 kr.)42 %2.352 kr.
I alt 33.240 kr.

Mange glemmer fradraget for tab på unoterede aktier

Hvis du har gevinst eller tab på børsnoterede aktier, så bliver beløbet automatisk indberettet til SKAT via depotbankerne. Sådan har det været siden 2010.

Modsat gælder gevinst eller tab på unoterede aktier. Her skal du altså selv huske at indberettet beløbet til SKAT for at få fradraget.  

Du skal lavpraktisk indberette tab på unoterede aktier på selvangivelsen rubrik 67 med et minus foran tallet.

Det er der rigtig mange skatteydere der glemmer! Hvis du har glemt at indberette tabet, så er der stadig chance for at gå ind og rette din årsopgørelse tilbage til 2019 og frem.

Også fradrag, når selskabet lukker

Helt galt står det til i de situationer, hvor et selskab (ApS eller A/S) lukker. Fx ved likvidation, tvangsopløsning eller konkurs.

Her glemmer hele 93 % af skatteyderne at skrive noget på selvangivelsen. Det viser en opgørelse fra SKAT fra marts 2023

Hvis man glemmer at indberette tabet, så risikerer man at snyde sig selv, for uret tikker i forhold til fristen.

Hvis du selv eller dine kunder har været medejere af unoterede selskaber, som er solgt eller lukket i 2019 eller senere, så er det værd lige at tjekke, om man har husket at indberette tabet på selvangivelsen. Der kan være guld at hente.

Du har ret til tabsfradrag, uanset hvor stor din ejerandel i selskabet har været og uanset hvor længe du har ejet aktierne. Men fristen for indberetning af tab kan være udløbet. Er tabet opstået i 2019, så kan du stadig nå at indberette det senest 1. maj 2023.

Er tabet opstået i 2018 eller tidligere, er løbet kørt, medmindre du kan overbevise SKAT om, at du er berettiget til ekstraordinær genoptagelse og det er op ad bakke.

Udgivet 31/03/2023

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748