En fremtidsfuldmagt

Vil sikre dig og andre

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige oplysninger og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom eller lignende.

Du kan selv udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til at tage sig af dine personlige og økonomiske forhold.

Det kan f.eks. blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor du ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige fuldmagtshavere.

På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg.

Med en fremtidsfuldmagt er der større sikkerhed for, at den, der udsteder fuldmagten, er habil. Derudover sikres det, at fuldmagten ikke bliver væk, da den registreres på cpr.nr. i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Herefter skal den vedstås for en notar ved byretten.

Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft, på baggrund af en lægeerklæring.

Kontakt vores erfarne partner Torben Fritzbøger for yderligere information, hjælp og sparring.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748