Ny bogføringslov

Der er vedtaget ny bogføringslov som medfører omfattende ændringer i 2024 og 2026. Men der er også visse ændringer som gælder allerede fra 1. juli 2022, og som kræver arbejde nu.

Hvad gælder 1.7.2022?

 • Definition på ”regnskabsmaterialet” er udvidet til også at omfatte grundlag for ledelsesberetning/noter/skøn samt dokumenter som tilsvarer revisionsprotokollat. Eksempel: Beregningen af antal ansatte til regnskabet, er nu regnskabsmateriale.
 • Bogførings- og opbevaringsbeskrivelse (systembeskrivelse) skal foreligge, inkl. navne på ansvarlige.
 • Afstemninger skal foretages senest på tidspunkt for frister for indberetning.
 • Hvis virksomheden ophører med bogføringspligten skal den sidst fungerende ledelse sørge for betryggende opbevaring af regnskabsmaterialet. Ved skift af ledelse, har fratrædende ledelse pligt til at overlevere regnskabsmateriale til ny ledelse.
 • Ny kontrolmulighed for Erhvervsstyrelsen til at kunne udføre kontrol af virksomheder der ikke har aflagt regnskab endnu, samt virksomheder der har fravalgt revision. Erhvervsstyrelsen kan give påtale, påbud, kræve regnskabsmateriale indsendt og kræve erklæring fra godkendt revisor om virksomhedens overholdelse af (bogføringsloven), indsendt.
 • Mulighed for tvangsopløsning hvis Erhvervsstyrelsens krav om påbud og indsendelse af regnskabsmateriale ikke overholdes.
 • Forhøjede bødestørrelser 10-250 tkr. for små og 1,5 mio. kr. for store virksomheder. Der er graduering derimellem.

Ikrafttræden

Man forventer at nedenstående regler for regnskabspligtige (hovedsageligt selskaber) igangsættes i 2024. Og andre erhvervsdrivende, jf. nedenfor, i 2026. Der er hjemmel til igangsætning efter omsætningsgrænser, således at fx store virksomheder igangsættes først. Det er dog en forventet tidsplan, så man skal ikke blive overrasket over ændringer.

Hvad gælder 1.1.2024 for selskaber mv.?

 • Krav om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem.
 • Krav om digitalt bogføringssystem, godkendt af Erhvervsstyrelsen. Man må gerne anvende sit eget system, men det skal overholde de samme krav som krævet i bogføringsloven. Erhvervsstyrelsen udsteder bekendtgørelse om detaljekravene.
 • Opbevaring af bogføring og bilag skal ske digitalt i bogføringssystemet hos udbyder / tredjepart. Hvis man anvender sit eget system, skal mindst sikkerhedskopien opbevares hos tredjepart.
 • Krav om løbende automatisk sikkerhedskopiering.

Hvad gælder 1.1.2026?

De samme krav som kommer til at gælde fra 2024 for selskaber, kommer også fra 2026 til at gælde ikke-regnskabspligtige virksomheder (efter årsregnskabslovens regnskabskrav) med omsætning over 300.000 kr. årligt. Det er fx:

 • Personligt ejede virksomheder.
 • Andelsboligforeninger. Boligafgift indgår i vurdering af de 300.000 kr.
 • K/S hvor en komplementar er en person (hvis alle komplementarer er selskaber, gælder reglerne fra 2024).
 • I/S hvor en interessent er en person (hvis alle interessenter er selskaber, gælder reglerne fra 2024).
 • Erhvervsdrivende foreninger (hvis over 7 mio. balance, 14 mio. omsætning og 10 ansatte, gælder det fra 2024.)

Hvis man er en ikke-regnskabspligtig virksomhed, og har en omsætning under 300.000, er man også omfattet af loven generelt, men er ikke omfattet af pligt til systembeskrivelse eller digital bogføring og opbevaring.

Som altid er du velkommen til at kontakte os.
Denne gang vil dit bedste udbytte være, at kontakte vores teamleder i erhvervsservice Henrik Følbæk Nielsen på mail hfn@dossing.dk

Udgivet 24/05/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748