Krav om digitale bilag mv. udskydes fra 2023 til senere...

Ny bogføringslov fremsat.

Digital bogføring og opbevaring

Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring, transaktionsspor samt alle bilag, bliver alligevel ikke indført med virkning fra 2023 (det var der ellers lagt op til i høringsdokumenterne).

Der lægges op til at kravet indføres uændret, men at det først træder i kraft i tidligst 2024 for selskaber, og tidligst i 2026 for øvrige virksomheder som samtidig har en omsætning over 300.000 kroner.

Bogføringssystemer

Til gengæld falder kravet i 2024/2026 sammen med krav om anvendelse af digitale bogføringssystemer. Det medfører at alle selskaber (uanset omsætningsstørrelse) samt andre virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner, fremadrettet skal anvende et digitalt bogføringssystem, som skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Dette system skal 1) understøtte løbende bogføring med angivelse af bilag for hver registrering og en betryggende opbevaring af registreringer og bilag i 5 år, 2) opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag samt 3) understøtte automatisering af administrative processer, herunder ved automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer samt ved mulighed for kontering i overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan.

Samtidig vil alle selskaber skulle oplyse Erhvervsstyrelsen, hvilket bogføringssystem de anvender.

Hvad træder så i kraft 1. juli 2022?

Hvis loven som forventet vedtages inden udgangen af maj 2022, vil disse forhold gælde fra 1.7.2022:

  1. Generelle krav til bogføringen. De nye regler matcher nogenlunde de eksisterende krav.
  2. Alle virksomheder med omsætning over 300.000 kr. samt alle selskaber skal lave en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen. Den tidligere regel om standardsystemer ophører. De nye beskrivelser skal bl.a. indeholde oplysninger, hvilke personer som er ansvarlige for bogføring og opbevaring.
  3. Definition på regnskabsmateriale (som bl.a. kan kræves udleveret af myndigheder). Bl.a. omfattes dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen.
  4. Afstemninger skal foretages senest inden der skal indberettes moms, skat, afgifter samt regnskaber.
  5. Erhvervsstyrelsen kan udføre bogføringskontrol af selskaber som endnu ikke har indsendt første regnskab, samt selskaber som har fravalgt revision.

Statens snablen nede i bogføringen

Erhvervsministeren bemyndiges til at kræve at der skal anvendes elektroniske fakturaer og lignende dokumenter fremadrettet, og også at dokumenter deles med det offentlige. Så længe dette sker gennem en bemyndigelse, vil det kunne udvides afhængigt af fremtidige erhvervsministre, og det betyder derfor i praksis at staten potentielt vil kunne se alle danske virksomheders totale bogføring.

Samtidig kan der i fremtiden indføres en offentlig standardkontoplan som man skal anvende til at bogføre efter.

Du er som altid velkommen til at kontakte os.

Udgivet 21/04/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748