Kan revisor være dirigent på generalforsamlingen

Reglerne om dirigenten og hans rolle er beskrevet i Selskabsloven:

På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i kapitalselskabets forhandlingsprotokol.

På den ordinære generalforsamling skal der træffes afgørelse om

1) godkendelse af årsrapporten,

2) anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport,

3) eventuel ændring af beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsrapporter, hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, og

4) andre spørgsmål, som efter kapitalselskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen

Efter selskabslovens almindelige bestemmelser om dirigentens opgaver på generalforsamlingen er selskabets revisor eller andre i revisionsfirmaet udelukket fra at varetage den rolle.

Det gælder i store såvel som små selskaber uanset kompleksiteten af temaerne på generalforsamlingen og uanset, om erklæringen med sikkerhed er en revisionspåtegning eller en erklæring om review eller udvidet gennemgang. Det kan under visse betingelser tillades, at revisor eller andre i revisionsfirmaet optræder som dirigent, når der kun er ydet assistance med opstilling af regnskab.

Det vil dog forudsætte, at eventuel ændring af beslutning om revision ikke er på dagsordenen på generalforsamlingen. Og hertil, at revisor anfører, at han ikke er uafhængig ved afgivelse af sin erklæring om assistance med opstillingen af det pågældende regnskab.

Udgivet 16/04/2015

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748