En søn ville sælge sit underskudsselskab til sin fars holdingselskab og spurgte SKAT, om underskuddet kunne bevares.

SKAT gik på automatpilot og sagde Nej! SKAT tolkede med provenubeskyttende briller  transparentreglen sådan, at den efter SKAT’s mening kun gjaldt det sælgende selskab.

Denne indskrænkende fortolkning blev omstødt af Skatterådet. Transparensreglen gælder både det sælgende og det købende selskab, fastslog Skatterådet. Denne fortolkning er også utvivlsomt rigtig.

Hermed kunne sønnen sælge underskudsselskabet til sin fars holdingselskab uden at underskuddet gik tabt.

Underskudsbegrænsning

Ifølge selskabsskattelovens § 12 D sker der underskudsbegrænsning, hvis et selskab skifter ejer. Det er vigtigt at gøre kunden opmærksom på det.

Skift af ejerskab foreligger, hvis mere end 50 % af kapitalen eller stemmerne i selskabet har skriftet ejer.

Hvis selskabet er aktivt på overdragelsestidspunktet, er det kun fremførsel af underskud i kapitalindtægter, der går tabt ved ejerskifte. Underskudet kan altså stadig bruges til at reducere skatten af overskud ved almindelig aktiv drift.

Hvis selskabet på overdragelsestidspunktet er tomt -defineret som ”uden væsentlig risiko ved driftsaktivitet”, så forsvinder underskuddet i alle henseender, når selskabet skifter ejer.

Generationsskifte med nærtstående -en vigtig undtagelse

En vigtig undtagelse er, hvis du overdrager et underskudsselskab til dine nærtstående. Definitionen af nærtstående finder du i SEL § 12 D stk. 4.

Dine børn kan altså godt købe dit underskudsselskab og fortsætte med at udnytte underskuddet i modsætning til hvis køber var en fremmed.

NB! Undtagelsen om overdragelse til nærtstående gælder også, selvom køber eller sælger er et holdingselskab.

Det har Skatterådet fastslået i en afgørelse SKM 2019.

Ifølge SEL § 12 D stk. 5 gælder der en transparensregel. Ifølge transparensreglen springer man mellemliggende selskaber over og ser på de bagvedstående ejere, når man vurderer, om selskabet reelt har skriftet ejerkreds.

Du er som altid velkommen til at kontakte os.

Udgivet 20/04/2023

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748