Nyt om momslån

I perioden fra 16. marts til 15. april 2022 er der åbent for ansøgning om en afdragsordning på tilbagebetaling af momslån.

Bevillingen af en afdragsordning over 24 måneder sker helt automatisk, hvis virksomheden opfylder de af SKAT fastsatte vilkår:

  1. En anmodning om en afdragsordning skal oprettes på www.skat.dk  senest fredag den 15. april 2022.
  2. Har virksomheden forfaldne poster på sin skattekonto eller gæld, som er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skal disse gældsposter indfries senest tirsdag den 22. marts 2022, for at der kan oprettes en afdragsordning.
  3. Er virksomheden bagud med indberetning af pligter og derfor har fået en såkaldt foreløbig fastsættelse af skat, moms eller afgifter, skal den manglende indberetning bringes på plads, inden der kan oprettes en afdragsordning.
  4. Har virksomheden en igangværende afdragsordning, skal denne indfries i sin helhed senest den 22. marts 2022, hvis der skal kunne oprettes en afdragsordning for et momslån, der forfalder til betaling den 1. april 2022.
  5. Der skal betales renter med 0,7 % om måneden for den gæld, der er omfattet af en afdragsordning. En gæld på 100.000 kr., der afdrages over 24 måneder, kommer dermed til at koste ca. 10.000 kr. i renter. Renterne er ikke fradragsberettigede, så det er en dyr rente – svarende til ca. 11% i reel rente.
  6. Efter 15. april kan der kun oprettes afdragsordninger med en løbetid på 12 måneder.

Hvis afdragsordningen ikke overholdes, eller betalingsfrister for nye poster på skattekontoen ikke overholdes, bortfalder afdragsordningen uden varsel.

Hvad skal man ellers være opmærksom på:

SKAT tillader kun en afdragsordning/betalingsaftale, man skal derfor være opmærksom på og overveje om man skal medtage andre fremtidigt forfaldne skyldige poster.

Det vil være muligt at oprette en afdragsordning, der ikke kun omfatter de momslån, der forfalder den 1. april 2022, men også gældsposter på skattekontoen, der forfalder på et senere tidspunkt.

Det skal således overvejes, hvis man har momslån der forfalder den 1. november 2022 om det også skal medtages i en afdragsordning, selvom det betyder, at virksomheden kommer til at afdrage på denne inden forfaldstidspunktet.

Det vil ikke være muligt at oprette en selvstændig betalingsordning for det andet lån, fordi SKAT kun tillader én betalingsordning ad gangen. 

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Udgivet 18/03/2022

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748