Fortjenester på bitcoins beskattes nu som spekulation

I 2014 mente Skatterådet ikke, at bitcoins ikke kunne betragtes som en valuta. Bitcoins var ergo ikke omfattet af kursgevinstloven. Herved kunne man udlede, at fortjeneste på bitcoins skulle betragtes som en skattefri formuegevinst omfattet af statsskattelovens § 5 i lighed med private malerier og frimærkesamlinger. Skatterådet lod dog en kattelem stå åben i 2014, hvis der var tale om spekulation. 

SKAT har dog haft kig på de enorme kursstigninger på kryptovalutaen de sidste par år. Man måtte gøre noget. Og med en ny afgørelse fra Skatterådet SKM 2018. 104 (se den her) betyder det nu, at gevinster for bitcoins som udgangspunkt nu altid skal beskattes som spekulation, medmindre skatteyder kan påvise, at drømmen om den store gevinst har været underordnet andre formål med at købe bitcoins.

Det er der ikke ret mange skatteydere der kan, så SKAT har nu langt større mulighed for at gå efter de folk, der har konstateret gevinster på bitcoins. Gevinst ved spekulation beskattes i topskatten op til 53 %.  For at der skal være rimelighed i det, så giver SKAT lov til fradrag for tab på bitcoins, men her kun som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi af 26 %. 

Havde Skatterådet fra starten af fastslået, at bitcoins må betragtes som en valuta eller i det mindste en fordring omfattet af kursgevinstloven, som det er gjort i vores nabolande Sverige og Finland, ville der automatisk være skat på gevinster uden at man skulle ind og vurdere spekulationshensigt i hver eneste sag. Endvidere ville gevinsten være kapitalindkomst med et loft på 42 %. Tab ville så også skulle medregnes som kapitalindkomst.

Råd til dig som handler med bitcoins
Brug dine bitcoins til at købe varer og ydelser på nettet, hvis du har været så heldig, at du har fået en kursgevinst. Derved kan du med en vis ret hævde, at dine bitcoins er købt for at handle på nettet og ikke som spekulationsobjekt.

Spekulationsgevinst beskattes ikke efter lagerprincippet men efter realisationsprincippet. Så længe du beholder dine bitcoins er der ikke nogen realiseret gevinst at selvangive. Husk at fratrække tab på bitcoins, hvis du har købt på toppet før årsskiftet. Et fald fra 120.000 kr. til 55.000 kr. er konstateret i 2018. Det tab kan du trække fra som et ligningsmæssigt fradrag.

Udgivet 19/08/2018

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748