Nye initiativer mod sort arbejde

En ny lov kan pålægge virksomheder at føre elektronisk logbog over beskæftigede i virksomheden i stedet for den nuværende papirbaserede logbog. Den nye lov kan også betyde, at virksomheder bliver pålagt at bruge et anerkendt lønsystem som led i bekæmpelsen af sort arbejde.

NU skal det være slut med snyd med dagpenge og manglende indeholdelse af A-skat. Folketinget har vedtaget en lov, som giver Skatteforvaltningen ekstra mulighed for at kontrollere virksomheder, som er under mistanke om at beskæftige personer, der arbejder sort og dermed undlader at betale skat. Det betyder i praksis, at hvis Skatteforvaltningen mistænker, at eksempelvis en restaurant har medarbejdere, der ikke er registreret som ansatte og bliver aflønnet sort, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden enten at føre en elektronisk logbog eller benytte et anerkendt lønadministrationssystem. 

Elektronisk logbog
I dag kan virksomheder blive pålagt at føre en papirbaseret logbog, men fra 1. juli 2020 bliver pålægget erstattet af en elektronisk logbog. Virksomheden skal allerede efter tre hverdage, fra de har modtaget et skriftligt pålæg om logning, påbegynde logningen af medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden. Påbuddet varer 12 måneder ad gangen, og der skal være oplysninger om dato, navn, cpr-nummer, lønbeløb til den ansatte samt daglig start- og forventet sluttidspunkt for arbejdsdagen. 

Anerkendt lønsystem
Som noget nyt kan Skatteforvaltningen desuden pålægge virksomheder at benytte et anerkendt lønadministrationssystem, såsom Danløn og Dataløn, der er registreret som leverandør af lønadministrationsydelser. Virksomhederne kan indsende bemærkninger til Skatteforvaltningen, inden de bliver tvunget til at bruge et anerkendt lønsystem, og en tidsfrist til brug af et anerkendt lønsystem vil formentlig fremgå af Skatteforvaltningens afgørelse om eventuel brug af et anerkendt lønsystem. Det er virksomheden selv, der skal betale udgiften til lønsystemet. Den elektroniske logbog og muligheden for at blive pålagt brug af et eksternt lønadministrationssystem gælder fra den 1. juli 2020. 

Udgivet 05/03/2020

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748