Seniorpræmie til dig der ønsker at arbejde et år ekstra

Hvis du er indstillet på at arbejde et år ekstra (1-12 måneder efter at du har nået folkepensionsalderen), så venter der en skattefri seniorpræmie for enden af ”hamsterhjulet” på 45.415 kr. (2023-sats).

Hvis du arbejder det andet år (13-24 måneder efter du har opnået folkepensionsalderen), kan du få en seniorpræmie på 27.033 kr. (2023-sats). Du behøver ikke at have arbejdet i år 1 for at have ret til seniorpræmie nr. 2.

Er du lønmodtager skal du opfylde følgende betingelser:

  1. Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.
  2. Du skal inden for de første 12 måneder efter at du har opnået folkepensionsalderen have lønnet arbejde i mindst 1.560 timer. Det svarer til en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer.
  3. Din gennemsnitlige timeløn skal være mindst 132,18 kr. (2023-sats)
  4. Ansøgning er ikke påkrævet, når du er lønmodtager. Du vil automatisk få udbetalt seniorpræmien, hvis du opfylder betingelserne i optjeningsperioden.

Selvstændige kan du også få seniorpræmie

Hvis du er selvstændig, har du også krav på at du udbetalt en seniorpræmie på 45.415 kr. hvis du fortsætter med at være selvstændig efter at du har nået folkepensionsalderen.

Kravene er de samme som gælder for lønmodtagere, herunder at du skal være født den 1. januar 1954 eller senere og at du skal arbejde i minimum 1.560 timer i optjeningsperioden.

MEN som selvstændig skal du ikke opgøre løntimerne på baggrund af de faktiske antal timer du arbejder i firmaet, men på baggrund af virksomhedens overskud før renter.

Overskuddet omregnes til løntimer ved at bruge en timesats på 132,18 kr. (2023-sats).

Det vil sige, at du skal have et overskud før renter på minimum: 1.560 x 132,18 kr. =  206.200,80 kr. (2023-sats).

Da overskuddet typisk vil blive indtjent over 2 regnskabsår, er du nødt have afsluttet 2 regnskabsår før du kan beregne som du opfylder timekravet.

Eksempel
Du bliver folkepensionist 1. maj 2023. Du er selvstændig og du ønsker at fortsætte med at være selvstændig og modtage seniorpræmie.

Din optjeningsperiode er 1/6 2023 -31/5 2024

Tjek af timekravet sker efter følgende formel, hvor indkomstårets overskud omregnes til månedsløn ved at dividere med 12.

 Overskud før renterMånedsløn (overskud/12)Løn i optjeningsperioden
2023300.00025.000 kr.175.000 kr. (7 måneder)
2024100.0008.333 kr.41.667 kr.   (5 måneder)
Samlet overskud i optjeningsperioden  216.667 kr.

NB! Som selvstændig skal du ansøge om seniorpræmie hos Borger.dk. Det er i modsætning til lønmodtagere, som automatisk får seniorpræmien udbetalt, hvis de opfylder betingelserne.

I ovenstående eksempel kan du først ansøge om seniorpræmien 1/6 2024 (12 måneder efter udløbet af den måned, hvor du bliver folkepensionist).

Hovedaktionærer kan du også få seniorpræmie
Hvis du ejer et selskab, som du stadig arbejder for efter at du er blevet folkepensionist,  har du også mulighed for at få seniorpræmie.

Løntimerne opgøres her på baggrund af den løn, du vælger at udbetale til dig selv. Lønnen omregnes til løntimer med en timesats på 132,18 kr. (2023-sats)

Det vil sige, at du skal hæve en løn på minimum 206.200,80 kr. for at være berettiget til seniorpræmien (1.560 timer x 132,18 kr.)

Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.

Reglen om at du skal omregne den udbetalte løn til løntimer gælder kun, hvis du ejer mindst 50 % af kapitalen i selskabet eller du råder over mindst 50 % af selskabets stemmer.

Hvis du råder over mindre end 50 % gælder reglerne for lønmodtagere, hvor det er de faktiske løntimer, der står på din lønseddel, der er afgørende.

NB! Det er kun de penge man hæver som løn, som tæller med. Udbytte tæller således ikke med.

Denne artikel er alene vejledende og udtryk for forfatterens fortolkning af reglerne efter samtaler med Borger.dk. Du bør derfor altid søge konkret rådgivning hos din revisor, hvis du vil være sikker på, at du opfylder kravene til seniorpræmie.

Udgivet 20/02/2023

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748