Hvornår skal medarbejdere betale skat af et personalegode?

En lang række personalegoder er helt eller delvist skattefrie for medarbejderne. Derudover er der personalegoder, som altid udløser fuld skattebetaling. Få overblikket over reglerne her.

NOGLE personalegoder er skattefrie, andre goder er delvist skattefrie, og andre igen udløser altid skat for medarbejderen.

Skattefrie personalegoder

• Transport i form af enten frikort til offentlige transportmidler eller befordring i form 
af firmabus eller lignende er skattefri tillige med gratis parkeringsplads ved 
arbejdspladsen.

• Sociale tiltag som eksempelvis firmaarrangementer, julefrokoster og sponsor-
arrangementer er også skattefrie, lige som kunstordninger af begrænset omfang er
skattefrie. Bemærk, at for sociale tiltag gælder særlige vilkår, der skal være opfyldt,
før medarbejderne ikke beskattes.

• Sundhedstiltag som eksempelvis rygeafvænning og behandling for afhængighed er
ligeledes skattefrie for medarbejderne.

Brug af virksomhedens værksted, værktøj og arbejdsredskaber er ligeledes skatte-
frie for dine medarbejdere. Bemærk, at medarbejderne kun er skattefri af brugen af
materiellet, men ikke forbrug af materialer.

• Slutteligt er det endvidere skattefrit for medarbejderne, at arbejdsgiveren betaler 
erhvervsrelateret uddannelse herunder transport og bøger.

Skattefrie personalegoder under bagatelgrænsen

Dine medarbejdere kan få skattefri personalegoder, der er såkaldt arbejdsrelaterede, for 6.200 kroner i 2019. Hvis denne beløbsgrænse overskrides, bliver din medarbejder beskattet af hele beløbet og ikke kun den del, der overskrider de 6.200 kroner.

Medarbejderen skal selv holde øje med, om beløbsgrænsen overskrides.

Personalegoder, der hører til denne kategori, er fortæring ved overarbejde. Det vil sige, at du som arbejdsgiver ikke frit kan give dine medarbejdere mad ved overarbejde, uden at det kan få skattemæssige konsekvenser for dem.

Dette gælder også mindre erkendtligheder i form af eksempelvis blomster og vin.

Smågaver har en særlig bagatelgrænse, hvor du i 2019 højst må give en gave til en værdi af 1.200 kroner og for julegaver, som højst må have en værdi af 800 kroner ud af de 1.200 kroner. Husk at kontanter og gavekort - med få specielle undtagelser - aldrig er skattefrie, men skattepligtige uanset beløb.

Hvis du betaler dine medarbejderes avisabonnement, giver vareprøver eller tilbyder vaccination, indgår dette ligeledes som et arbejdsrelateret personalegode. Derudover skal du være opmærksom på, at hvis din virksomhed betaler for dine medarbejderes

deltagelse i motionsløb og lignende, skal dette ligeledes medtages i opgørelsen af, hvorvidt bagatelgrænsen er overskredet.

Grænsen er sat, så du ikke har mulighed for at give dine medarbejdere skattefrie goder i stedet for skattepligtig løn.

Skattepligtige personalegoder

En lang række personalegoder er skattepligtige for dine medarbejdere, uanset hvor meget eller lidt de benytter sig af dem. Fri bil og fri telefon betyder, at medarbejderne frit kan benytte disse, og at de beskattes henholdsvis af et beløb, der følger bilens værdi eller et fast beløb, hvis det er fri telefon, uanset om de er anvendt privat.

Kantineordning er et skattepligtigt personalegode, medmindre medarbejderen betaler minimum 15 kroner per måltid og 20 kroner per måltid, hvis der er drikkevarer inkluderet i kantineordningen.

Bemærk, at kaffe og the indgår under skattefri personalegoder.

Husly i virksomhedens hus, sommerhus eller båd er ligeledes skattepligtige goder, medmindre medarbejderen betaler markedsleje for at benytte godet. Hvis du yder et lån, eller din medarbejder på anden måde gennem din virksomhed låner penge, skal

din medarbejder beskattes af en eventuel rentefordel, hvis renten på lånet er under den såkaldte referencerente. Da referencerenten i første halvår af 2019 er på nul procent, vil en rentefordel på lånet være skattefri.

Referencerenten fastsættes for et halvt år ad gangen.

Artiklen er ikke en udtømmende oplistning af alle personalegoder, samt hvorledes de beskattes. Ring til os på tlf. 78 76 87 00 om en konkret vurdering af, hvorvidt din virksomheds personalegoder er skattefrie eller skattepligtige for dine medarbejdere.

Udgivet 12/06/2019

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748