Forretningsbetingelser

Hvor der ikke foreligger anden aftale, vil vores honorar blive faktureret efter medgået tid, og i overensstemmelse med gældende timesatser.

Fakturering vil ske ultimo hver måned.
Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 7 dage.
Hvis betalingsfrist ikke overholdes, vil der blive beregnet 1,5 pct. morarente pr. påbegyndt måned.

Læs også nærmere om vores GDPR & Persondatapolitik

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748