Forretningsbetingelser

Hvor der ikke foreligger anden aftale, vil vores honorar blive faktureret efter medgået tid, og i overensstemmelse med gældende timesatser.

Fakturering vil ske ultimo hver måned.
Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 8 dage.
Hvis den betalingsfrist ikke overholdes, vil der blive beregnet 1,5 pct. morarente pr. påbegyndt måned.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
[email protected]
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2020
CVR.: 54879911 
X