hello world!

Revisor i Kokkedal

Vores primære kontor ligger i Hillerød, centralt beliggende i Nordsjælland kun 20 km fra Kokkedal. Men vi kommer også gerne ud til dig i din virksomhed.

Giv os et kald

Har du spørgsmål, ønsker samtale, et tilbud, så kan du altid ringe til os.

Du vil altid blive betjent eller omstillet til en erfaren revisor.
Tlf. 4824 7314

Et moderne revisionshus, bestående af mere end 50 dedikerede medarbejdere med speciale indenfor forskellige revisions områder.

Vi leverer kvalitet og gode resultater. Samtidig arbejder vi også med det menneskelige. Derfor møder du ikke kun fagligt dygtige og ambitiøse revisorer hos os.

Hos Døssing & Partnere har vi både statsautoriserede, godkendte og fagligt kompetente revisorer. På den måde kan vi varetage alle typer opgaver for vores kunder. 

Medarbejdere er valgt ud fra deres faglige-, sociale og personlige kompetencer. På den måde er vi sikre på, at man som kunde altid får den højeste kvalitet og den bedste service hos os. Vi er altid ambitiøse - både på egne og på kundernes vegne.  

Tæt nok på til at være lokal

Med vores primære kontor i Hillerød under 20 km fra Kokkedal, er vi tæt nok på, til at have en finger på pulsen i lokalområdet. Hvis du ønsker det, kommer vi også gerne ud i din by og holder et møde. 

Godkendt revisor i Kokkedal

En godkendt revisor kan i flere tilfælde være nødvendig ved lov.

Det er altafgørende for vores kunder, at vi som revisionshus har godkendte revisorer tilknyttet.

For at blive et godkendt revisionsfirma skal vi minimum have én godkendt revisor. Hos Døssing & Partnere er der 11 registrerede revisorer. Dette viser lidt om vores ambitionsniveau.

Med et team på over 50 revisorer har vi mulighed for at specialisere os. Vi har mere end 1.700 regnskabs- og skattekunder og 850 aktie- og anpartskunder. Alle med forskellige ønsker og behov som vi hjælper dem med at løse. 

Kernekompetencer

Kundens virksomhed i fokus

Kvalitet og etik i fokus 

Vi vil altid udvise god etik og revisionsskik. Derfor tilrettelægger vi altid revisionsarbejdet sammen med vores kunde. Her forventningsafstemmes der samtidig med, at der lægges en plan. Hos os får du både nærværende, dygtige og engagerede revisorer i Kokkedal. 

Revidering af dit regnskab i Kokkedal

Som virksomhedsejer kan din virksomhed være underlagt revisionspligt. Her hjælper vi dig med at revidere dit regnskab. Vi gennemgår dit regnskab for fejl og mangler, og hvis vi ikke finder dette, godkender og underskriver vi det. Dette udføres af en af vores godkendte, statsautoriserede revisorer hos Døssing & Partnere i Hillerød. 

Vi hjælper både med revidering, bogholderi og alle andre opgaver inden for revisionsfaget. 

Værdiskabende revision i Kokkedal 

Vi tilbyder ikke kun lovpligtig revision. Vi beskæftiger os med meget mere end det. Vi arbejder med værdiskabende revision, som kan give optimeringer eller besparelser for virksomheden. Dette er fx arbejdsprocesser, omkostningsbesparelser, budgetter eller investeringer. 

Økonomisk rådgivning til private og virksomheder

En af vores kernekompetencer, som vi har udført siden 1916, er økonomisk rådgivning. Vi rådgiver både private og virksomheder i Kokkedal. 

Erhvervskundetyper

Vi har siden 1916 beskæftiget os med en lang række virksomhedstyper. Vi har hjulpet med rådgivning, revision, regnskab og sparring. Hos Døssing & Partnere arbejder vi oftest med følgende virksomhedstyper: 

 • Selskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Andre foreninger
 • Aktieselskaber 
 • Anpartsselskaber 
 • Enkeltmandsvirksomheder 
 • Fonde
 • Idrætsklubber
 • Velgørende institutioner
 • Iværksættervirksomheder
 • Interessentskaber 

Rådgivning til Erhverv 

Vores kunder er alt fra den lille enkeltmandsvirksomhed til den store virksomhed. Vi yder økonomisk rådgivning til begge og alle virksomhedstyper derimellem. 

Vi har et team af specialister inden for dette område og udover vores revisoruddannelse, har vi efteruddannet og specialiseret os i økonomisk rådgivning.

Vi rådgiver omkring

 • Budgetlægning
 • Økonomistyring
 • Konsekvensberegning
 • Investering
 • Finansiering
 • Opstart og etablering af virksomhed
 • Køb og salg af virksomhed
 • Generationsskifte og omstrukturering
 • Anden økonomisk rådgivning

Rådgivning til Private

Vi har mange private kunder, som vi tilbyder økonomisk rådgivning til. Dette kan fx være inden for skattemæssig rådgivning, investeringer eller budgettering. 

Du bliver altid tilknyttet en specialist på området. Denne vil være din sparringspartner, og rådgiver inden for økonomi og revision.

Vi rådgiver omkring

 • Personskat
 • Selskabsskat
 • Punktafgifter
 • Formuepleje
 • Investeringer
 • International beskatning
 • Generationsskifte
 • Strukturændring
 • Boligudlejning

Ejerskifte i din virksomhed

Vi tilbyder at være din revisor i forbindelse med et ejerskifte af virksomheder. Vi rådgiver, sparrer og bistår dig både under forhandlingerne og med det praktiske arbejde.  

Virksomhedssalg 

Vi er med dig lige fra prissætning til udarbejdelse af salgsmateriale og salgsmodning af virksomheden. 

Vi ved, at det er en stor beslutning at skulle købe eller sælge en virksomhed, men vi sørger for, at du er tryg igennem hele processen. 

Vi trækker ikke tingene i langdrag, og arbejdsprocessen bliver tilpasset det enkelte virksomhedskøb/salg i Kokkedal. Vi rådgiver og hjælper med:

 • Virksomhedens finansielle forhold
 • Udarbejdelse af plan for salgsprocessen
 • Gøre virksomheden salgsklar
 • Gennemgang og overblik over virksomhedens investeringer
 • Risikoanalyse
 • Plan for overdragelsesproces
 • Hjælp til økonomistyring samt budgettering
 • Gennemgang og optimering af virksomhedens økonomiske forhold - herunder skat
 • Udregning af nødvendige kalkulationer og komplicerede beregninger
 • Korrekt værdiansættelse af virksomheden 
 • Hjælper med søgning efter potentielle købere 

Virksomhedskøb i Kokkedal

Hvis du ønsker at købe en virksomhed, så kontakt os gerne. Vi inviterer dig ind til et gratis og uforpligtende møde omkring virksomhedskøbet. Til mødet vil du modtage rådgivning og sparring. Vi ser hinanden an og ser, om der skal laves et længerevarende samarbejde. Det samme gælder, hvis du ønsker at sælge din virksomhed. 

 • Værdiansættelse af virksomheden
 • Rådgivning i forhold til virksomhedsovertagelse
 • Vi sidder ved din side ved forhandlingsbordet
 • Gennemgang af finansielle forhold i virksomheden 
 • Hjælper i hele overtagelsesprocessen 
 • Skaffer alle nødvendige garantier og tilsikringer fra sælger, så du løber færre økonomiske risici
 • Udarbejdelse af købsaftale 
 • Rådgivning i forhold til lånoptagelser - vi hjælper dig med at opnå de bedste lånebetingelser 

Generationsskifte i virksomheden

Der er mange faktorer, der spiller ind, når en virksomhed skal gennemgå et generationsskifte. Vi har mange års erfaring med dette, og har gennemført rigtig mange generationsskifter for tilfredse kunder i Kokkedal. 

Vi rådgiver, kan bruges til sparring og sørger for, at generationsskiftet i virksomheden foregår mest fordelagtigt for både den ældre og yngre generation. Der er vigtige forhold, som vi allerede tidligt i processen tager stilling til: 

 • Skattemæssige forhold 
 • Ledelsesmæssige forhold 
 • Finansieringsmæssige forhold

Metoder ved generationsskifte

Vi hjælper jer med at gennemføre generationsskiftet korrekt. Dette gøres med ovenstående forhold i mente. Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan vi evt. kan gennemføre et generationsskifte i en virksomhed: 

 • Succession 
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Fusion
 • Spaltning

Har du spørgsmål i forbindelse med generationsskifte? 

Så kontakt os endelig eller book et gratis og uforpligtende møde online. Vores erfarne medarbejdere svarer på dine spørgsmål, og rådgiver dig omkring generationsskifte. 

Iværksætteri i Kokkedal 

En af vores fokusområder uden for revision hos Døssing & Partnere er iværksætteri. Vi ønsker at hjælpe iværksættere i gang med deres drøm. Derfor har vi en iværksættercafé, hvor vi rådgiver omkring de regnskabs- og skattemæssige forhold, der er i en iværksættervirksomhed. 

Forberedelser til iværksættere i Kokkedal 

Hos Døssing & Partnere tilbyder vi ét gratis og uforpligtende møde. Her vil vi i fortrolighed tale om dine drømme og ambitioner. Under denne samtale, vil vi bl.a. gennemgå følgende:

 • Forretningsplan
 • Bogføringen og momsregnskab
 • Myndighedernes krav
 • Bilen
 • Virksomhedsform, herunder løn, pension, aflønning og udbytte
 • Budgetter
 • Finansiering

Iværksættercafé

Vores Iværksættercafeér er et tilbud til folk, som ønsker sparring og rådgivning i forbindelse med iværksætteri.

Alle dialoger til møderne er fortrolige. Du kan møde andre iværksættere og få hjælp fra Martin Jørgensen, som i de sidste 17 år har rådgivet og hjulpet iværksættere og serieiværksættere i Kokkedal i gang. 

Samtidig har vi æren af Tino Jønsson, som selv har arbejdet med iværksætteri i over 20 år. Han kender alle do’s and don’ts, og deler gerne ud af sin erfaring med iværksætteri. 

Uforpligtende møde til iværksættere 

Vi har et tilbud, du som iværksætter næsten ikke kan sige nej til. Du får et gratis One to one møde, hvor du får mulighed for at sparre med vores kollega Martin. Du kan booke møde her - det er gratis og fuldstændigt uforpligtende. 


Ledernetværk

Udover revision og regnskab, beskæftiger vi os desuden med ledelse og ledernetværk. Her kan du bl.a. opleve:

 • Inspiration til din dagligdag
 • Stærke erhvervsmæssige relationer
 • Sparring på udfordringer
 • Indsigt i andre brancher
 • Potentielle kunder og samarbejdspartnere

Alle vores møder starter med, at vi sammen spiser en morgenkomplet fra kl. 07.45.

Deltag Gratis

Vores netværk foregår på nuværende tidspunkt på tre lokationer. Vi tilbyder et gratis ‘prøvemøde’, hvor man kan tjekke netværket ud og se, om det er givende for en selv og ens forretning. Vi tilbyder netværksmøder på følgende lokationer

 • Kokkedal Hver Torsdag i lige uger fra kl. 07.45-10.00 
 • Rungsted Hver Onsdag i ulige uger fra kl. 07.45-10.00

Det eneste det kræver er, at du møder op med et åbent sind, og er motiveret og ambitiøs.

Et møde kan omhandle mange ting bl.a. foredrag, cases, sparring, gruppearbejde eller ‘den varme stol’.


Der vil i en periode være 7 møder, og et medlemskab for en hel periode koster 2.850 kr. Møderne afholdes af Tino Jønsson, som siden 2009 har drevet Netværk og Sparring.

Find din by

Vi dækker det meste af Danmark, men vores tilstedeværelse større i disse byer
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748