hello world!

Revisor i Allerød

Vores primære kontor ligger i Hillerød, centralt beliggende i Nordsjælland kun 10 km fra Allerød. Men vi kommer også gerne ud til dig i din virksomhed.

Giv os et kald

Har du spørgsmål, ønsker samtale, et tilbud, så kan du altid ringe til os.

Du vil altid blive betjent eller omstillet til en erfaren revisor.
Tlf. 4824 7314

Revisionsfirma i Allerød 

Hos Døssing & Partnere hjælper mere end 50 medarbejdere hver dag vores kunder indenfor hver deres specialområde.

Alle vores medarbejdere er fagligt kompetente inden for deres fagområde. Udover at være ambitiøse, er de også menneskelige og humane.

Døssing & Partnere lægger vægt på, at være de fagligt bedste i branchen samtidig med, at vi er menneskelige og nærværende. Blandt vores 50 medarbejdere har vi både godkendte og statsautoriserede revisorer.

Hos os finder du både statsautoriserede revisorer, godkendte revisorer. Fælles er dog, at alle hos os er fagligt dygtige og ambitiøse på både egne og kundernes vegne. 

Tæt nok på til at være lokal

Vi er et moderne revisions- og rådgivningshus beliggende kun omkring 10 km fra Allerød - vores kontor ligger nemlig i Hillerød.  Vi kommer også gerne ud til din virksomhed, og holder møder.

Godkendt revisor i Allerød

En godkendt revisor kan i flere tilfælde være nødvendig ved lov.

Det er altafgørende for vores kunder, at vi som revisionshus har godkendte revisorer tilknyttet.

Vi er stolte over at være et godkendt revisionsfirma. Som godkendt revisionshus, skal man som minimum have én registreret revisor - hos os er der på nuværende tidspunkt 11 registrerede revisorer.

Vores over 50 revisorer, medarbejdere og partnere besidder alle forskellige kernekompetenceområder. På den måde kan vi altid give vores 1.700 regnskabs- og skattekunder samt vores 850 aktie- og anpartskunder den bedste og mest kompetente revisionshjælp.

Alle disse kunder har forskellige ønsker, behov og udfordringer, som vi imødekommer. Med kontor i Hillerød, har vi mange kunder fra både Allerød, Hillerød, Nordsjælland og København. 

Kernekompetencer

Kundens virksomhed i fokus

Etiske revisorer med høj faglighed i Allerød

Du vil altid opleve, at din revisionsopgave bliver tilrettelagt i samarbejde med os. Dette mener vi stemmer overens med god revisions- og regnskabsskik. Revisorerne hos os er valgt ud fra to parametre. De skal både være fagligt dygtige, men de skal også være menneskelige og nærværende. Derfor vil du altid møde en kompetent og specialiseret revisor valgt præcis til din virksomhed, men som samtidig også er nærværende og forstående. 

Revidering af regnskab

Som virksomhedsejer kan du have revisionspligt. Døssing & Partnere hjælper dig med at få revideret og godkendt dit regnskab. Dette bliver gjort af en af vores godkendte eller statsautoriserede revisorer. 

Når vi reviderer dit regnskab, gennemgår vi det for væsentlige fejl og mangler. Hvis vi finder dette, påtegner vi det. Hvis ikke vi finder fejl og mangler, godkender og underskriver vi dit regnskab. Hos Døssing & Partnere udfører vi en bred portfolio af opgaver inden for revision. Vi udfører både opgaver inden for: Skatterådgivning, bogføring og meget mere. 

Værdiskabende revision i Allerød 

Vores services inden for revision omhandler ikke kun den lovpligtige del. Vi laver også revision, som skaber værdi for din virksomhed i Allerød. Alle vores revisorer har altid skærpet opmærksomhed omkring eventuelle arbejdsprocedurer, direkte omkostningsbesparelse eller andre faktorer, som kan skabe direkte værdi for din virksomhed. 

Økonomisk rådgivning til Erhverv og Private

Vi har mange kernekompetencer og specialister hos Døssing & Partnere. Én af disse er økonomisk rådgivning til private og virksomheder. Vi har dygtige specialister klar til at hjælpe med økonomisk rådgivning i Allerød. 

Erhvervskundetyper

Vi har i mange år serviceret en lang række virksomheder, foreninger og selskaber inden for bl.a. rådgivning, bogføring, revision, m.m. Læs hvilke type virksomheder, vi servicerer hos Døssing & Partnere: 

 • Selskaber
 • Andelsboligforeninger
 • Andre foreninger
 • Aktieselskaber 
 • Anpartsselskaber 
 • Enkeltmandsvirksomheder 
 • Fonde
 • Idrætsklubber
 • Velgørende institutioner
 • Iværksættervirksomheder
 • Interessentskaber 

Rådgivning til Erhverv 

Hos Døssing & Partnere tilbyder vi rådgivning til mindre-, iværksætter- og store virksomheder. Dette gælder både inden for økonomisk rådgivning og skattemæssige forhold.  

En del af vores team, er specialiseret på lige netop dette område. Udover deres revisionsuddannelse og erfaring, har de også løbende taget efteruddannelse. Dette har gjort, at de har kunne specialisere sig i at udføre økonomisk rådgivning for virksomheder i Allerød. 

En del af vores revisorer har specialiseret sig i økonomisk rådgivning og har mange års erfaring indenfor dette område. Som en del af vores rådgivningsteam, har vi en godkendt revisor. Du vil altid blive mødt af en kompetent og nærværende revisor, som snakker et sprog almindelige, mennesker forstår. 

Vi rådgiver omkring

 • Budgetlægning
 • Økonomistyring
 • Konsekvensberegning
 • Investering
 • Finansiering
 • Opstart og etablering af virksomhed
 • Køb og salg af virksomhed
 • Generationsskifte og omstrukturering
 • Anden økonomisk rådgivning

Rådgivning til Private

Uanset om du er virksomhedsejer, iværksætter eller har en helt tredje profession, kan Døssing & Partnere hjælpe dig med økonomisk rådgivning. Vi tilbyder bl.a. rådgivning i forhold til skat, investering, budgettering.  

Du får tilknyttet en revisor med speciale i økonomisk rådgivning. Han/hun vil rådgive dig og være din sparringspartner indenfor området. 

Vi rådgiver omkring

 • Personskat
 • Selskabsskat
 • Punktafgifter
 • Formuepleje
 • Investeringer
 • International beskatning
 • Generationsskifte
 • Strukturændring
 • Boligudlejning

Ejerskifte i Allerød 

Vi tilbyder rådgivning og sparring i forbindelse med enten køb eller salg af din virksomhed. Vi har revisorer, som er specialiseret i lige netop dette. Derfor vil du blive hjulpet til at indgå den bedste aftale. Vi bistår dig helt fra tanke til handling.  

Virksomhedssalg 

Vi sidder med dig, når forhandlinger skal ske. Her rådgiver vi dig, men vi hjælper også, når det praktiske arbejde i forbindelse med virksomhedssalg skal foregå. 

Vi har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder. Vi ved, hvilket forhold og arbejde, der ligger i mange virksomheder. Vi arbejder derfor altid hårdt for, at du får den bedste oplevelse gennem hele forløbet. Både det praktiske og overdragelsesprocessen skal foregå optimalt for dig. 

Vi er effektive, og trækker ikke tingene i langdrag. Du får tilpasset arbejdsprocessen, så den matcher lige præcis din virksomhed.

 • Virksomhedens finansielle forhold
 • Udarbejdelse af plan for salgsprocessen
 • Gøre virksomheden salgsklar
 • Gennemgang og overblik over virksomhedens investeringer
 • Risikoanalyse
 • Plan for overdragelsesproces
 • Hjælp til økonomistyring samt budgettering
 • Gennemgang og optimering af virksomhedens økonomiske forhold - herunder skat
 • Udregning af nødvendige kalkulationer og komplicerede beregninger
 • Korrekt værdiansættelse af virksomheden 
 • Hjælper med søgning efter potentielle købere 

Virksomhedskøb

Har du øjnene på en virksomhed, som du ønsker at købe? Så kontakt os gerne - jo tidligere i processen vi er med jo bedre. Uanset, hvor langt du er i processen, sidder vores revisorer klar til at hjælpe og rådgive dig. 

 • Værdiansættelse af virksomheden
 • Rådgivning i forhold til virksomhedsovertagelse
 • Vi sidder ved din side ved forhandlingsbordet
 • Gennemgang af finansielle forhold i virksomheden 
 • Hjælper i hele overtagelsesprocessen 
 • Skaffer alle nødvendige garantier og tilsikringer fra sælger, så du løber færre økonomiske risici
 • Udarbejdelse af købsaftale 
 • Rådgivning i forhold til lånoptagelser - vi hjælper dig med at opnå de bedste lånebetingelser 

Generationsskifte i virksomheden

Et generationsskifte i en virksomhed kan være omstændigt. Der er andre forhold, der skal tages højde for i forhold til fx ejerskifte. Derfor har vi også uddannede specialister, som har mange års erfaring med at rådgive og sparre ved generationsskifte i virksomheder i Allerød. 

Vi yder både rådgivning, sparring og sørger for det praktiske i forbindelse med et generationsskifte. Vi sørger for, at det foregår mest muligt fordelagtigt for både den yngre og den ældre generation. Allerede tidligt i processen tager vi højde for følgende:

 • Skattemæssige forhold 
 • Ledelsesmæssige forhold 
 • Finansieringsmæssige forhold

Metoder ved generationsskifte

Vi sidder klar til at rådgive jer til, hvordan I får mest ud af jeres generationsskifte i virksomheden. Vi hjælper ved at finde den mest fordelagtige måde at gennemføre generationsskiftet på. Vi ved, at alle cases er individuelle og familieforhold, virksomhed og andre kan spille en rolle. Her kan du se, hvordan vi evt. kan gennemføre et generationsskifte i en virksomhed: 

 • Succession 
 • Aktieombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Fusion
 • Spaltning

Har du spørgsmål i forbindelse med generationsskifte? 

Vi ved, at generationsskifte ofte handler om mere end bare en virksomhed og penge. Det er familie eller folk med et tæt bånd. Derfor har vi også fokus på, at der er nogle vigtige bånd, der skal værnes om i processen. 

Vores medarbejdere har mange års erfaring, lange uddannelser og efteruddannelser i generationsskifte af virksomheder. De sidder derfor klar til at svare på de spørgsmål, du måtte ligge inde med i forbindelse med dette.

Har du en iværksætterdrøm? 

Det er ikke altid at iværksætterdrømmen og iværksætteriet i praksis stemmer overens. Der er en lang række af forhold, der kan spille ind. Hos Døssing & Partnere har vi ansat folk med iværksætter erfaring til at rådgive og sparre med dig. Disse vil også guide dig i forbindelse med skatte- og regnskabsmæssige forhold.

Iværksættercafé tæt på Allerød

Hos Døssing & Partnere, er vi glade for, at kunne hjælpe iværksættere. Vi tilbyder ét gratis og uforpligtende møde. Du vil i alt fortrolighed kunne drøfte din ambitioner, drømme og idéer med en erfaren revisor. Under denne samtale vil vi bl.a. gennemgå følgende:

 • Forretningsplan
 • Bogføringen og momsregnskab
 • Myndighedernes krav
 • Bilen
 • Virksomhedsform, herunder løn, pension, aflønning og udbytte
 • Budgetter
 • Finansiering

Iværksættercafé 

Et af vores fokusområder hos Døssing & Partnere er at rådgive og hjælpe iværksættere. Dette gør vi fx ved at afholde Iværksættercaféer. Dette er et sted, hvor iværksættere og folk med iværksætterdrømme kan mødes og få hjælp og sparring. 

Alle dialoger til iværksættercafé er fortrolige. Til mødet kan man møde og sparre med revisor og partner i Døssing, Martin Jørgensen. Han har i de sidste 17 år rådgivet og hjulpet iværksættere og serieiværksættere i Allerød. 

Samtidig har vi teamet op med Tino Jønsson. Tino har selv arbejdet med iværksætteri i over 20 år. Han kender alle do’s and don’ts, og deler gerne ud af sin erfaring med iværksætteri. 

Uforpligtende møde til iværksættere 

Hos Døssing & Partnere tilbyder vi et gratis One to one møde. Her får du mulighed for at møde og sparre med vores kollega Martin. Du kan booke møde her - det er gratis og fuldstændigt uforpligtende. 


Erhvervsnetværk

Døssing & Partnere er meget mere end revision og regnskab. Vi ønsker nemlig også at give vores kunder mulighed for skabe netværk. Vi mener nemlig, at et godt netværk er vigtigt både nu og fremover. Til et netværksmøde, vil du kunne opleve følgende: 

 • Inspiration til din dagligdag
 • Stærke erhvervsmæssige relationer
 • Sparring på udfordringer
 • Indsigt i andre brancher
 • Potentielle kunder og samarbejdspartnere

07.45. Vi tilbyder netværksmøder på følgende lokationer.

 • Gribskov Hver Torsdag i lige uger fra kl. 07.45-10.00 
 • Rungsted Hver Onsdag i uligeuger fra kl. 07.45-10.00

Deltag Gratis

Det første møde, et et prøvemøde og dermed gratis. Møderne foregår enten i Rungsted eller Gribskov.

Det eneste det kræver er, at du møder op med et åbent sind, og er motiveret og ambitiøs.

Et møde kan omhandle mange ting, bl.a. foredrag, cases, sparring, gruppearbejde eller "den varme stol".

Der vil i en periode være syv møder afholdes af Tino Jønsson, som siden 2009 har drevet Netværk og Sparring.

Find din by

Vi dækker det meste af Danmark, men vores tilstedeværelse større i disse byer
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748