Generationsskifte

En virksomhed skifter hænder

Det handler ikke kun om penge, når en virksomhed skal skifte hænder. Hvis næste generation skal overtage, skal arvingerne tilgodeses på en måde, som alle kan være tjent med. Desuden skal der naturligvis også tages hensyn til andre faktorer som en loyal medarbejderstab og en god eksisterende kundekreds.

Begrebet generationsskifte

Begrebet generationsskifte er ikke entydigt, men kan beskrives som den situation, hvor en virksomhed, på grund af ejerens død, alder eller ønske om at trække sig tilbage, skal overdrages med henblik på, at virksomheden kan videreføres under en ny ejer og en ny leder.

Generationsskiftet kan således opdeles i et ledelsesmæssigt generationsskifte samt i et økonomisk generationsskifte.

Et generationsskifte medfører således altid på et eller andet tidspunkt en overdragelse af den nuværende virksomhed til en ny ejer. Skattemæssigt vil en sådan overdragelse blive betragtet som et sædvanligt salg, som kan udløse forskellige skatter og afgifter.

Erfaring

Hos Døssing og Partnere har vi som revisorer stor erfaring med at rådgive i disse situationer – med henblik på at tilrettelægge en proces, der medfører en minimering af den skatte- og afgiftsbelastning, et generationsskifte vil udløse.

I denne skatterådgivning indgår belysning af forskellige overdragelses modeller, selskabs opbygning mv., herunder ikke mindst størst mulig anvendelse af mulighederne for at udskyde beskatning, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre generationsskiftet eller er økonomisk fordelagtigt.

I langt de fleste tilfælde forudsætter et vellykket generationsskifte, at processen sættes i gang i god tid – som oftest flere år i forvejen.

Vi er opdaterede på lovgivningen

Fra myndighedernes side er der også stort fokus på dette område, og der foretages til stadighed lovmæssige ændringer.

Tal med os

Vi er klar til at bidrage og hjælpe med dit generationsskifte.
Kontakt vores erfarne partner Michael Nielsen for yderligere information, hjælp og sparring.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748