Skatterådgivning

Grundig & individuel skattemæssig rådgivning i Hillerød og Nordsjælland

Med vægt på sparringen

Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere kompleks at tolke, derfor oplever mange virksomheder et stigende behov for skatterådgivning.

Skattemæssig rådgivning og planlægning sikrer den optimale skattemæssige stilling for virksomheden, dens ejere og/eller medarbejdere.

Vi holder os konstant ajour med udviklingen i skattelovgivning og –praksis og kan derfor yde rådgivning i alle skattemæssige spørgsmål, blandt andet indenfor:

– Skatte- og momssager
– Moms og afgifter generelt
– Generationsskifte
– Etablering af virksomhed
– Køb og salg af virksomhed
– Investeringer
– Omstrukturering og omdannelse
– Sambeskatning
– A’conto skatteordningen
– Rekonstruktion
– Kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen

Herudover tilbyder vi et kompetent og seriøst modspil til myndighederne i skattesager.

Jævnfør vores interne kvalitetsstyringshåndbog er vores definition på god skatterådgivning:

  • At vi gør opmærksom på ny lovgivning m.v. på skatteområdet, som kan være aktuel for vore kunder.
  • At vi rådgiver således, at vore kunder, totalt set, må forventes at skulle betale mindst mulig i skat.
  • At vi gør vore kunder opmærksom på de skattemæssige konsekvenser ved særlige forretningsmæssige dispositioner.
  • At vor skatterådgivning i videst mulig omfang foregår skriftlig.
  • At vi altid beskriver de forskellige alternative muligheder i den konkrete situation.

Kontakt os på 48 24 73 14 for skatterådgivning i Hillerød & resten af Sjælland.

Få skatterådgivning

Udfyld formularen, hvis du eller din virksomhed har brug for sparring og rådgivning vedr. skat. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vores netværk:

      Vi støtter som sponsorer: