SKAT byder 2018 velkommen med nye satser

Traditionen tro byder SKAT på ændringer af en række skattesatser ved årsskiftet.


De fleste justeringer er til din fordel. Vi bringer her en oversigt over de mest almindelige satser.

Satser

2017

2018

Ændring

Skatteværdi

Beskæftigelsesfradrag (max.)

30.000

33.300

3.300

858

Personfradrag

45.000

46.000

1.000

370

Grænsen for topskat efter AM

479.600

498.900

19.300

2.895

Værdi af ligningsmæssige fradrag

27 %

26 %

-1 %

 

 

Det fremgår af skemaet, at du kan forvente en gevinst i 2018 på i alt ca. 4.123 kr. hvis du betaler topskat. Den helt store gevinst kommer, fordi topskattegrænsen løftes ekstraordinært i vejret i 2018.

 

Gevinsten i 2018 kan dog blive reduceret, fordi værdien af det ligningsmæssige fradrag sænkes med 1 pct. i 2018 på grund af nedtrapning af sundhedsbidraget. Det gælder fx beskæftigelsesfradrag, fradrag for befordring og A-kasse.

 

Det kan være at gevinsten bliver større. Det afhænger af skatteforhandlingerne mellem VKL og DF.

 

Beskatning af løn og udbytte

(lønskat er inkl. AM-bidrag og udbytteskat er inkl. selskabskat)

Løn/udbytte

2017

2018

Gennemsnitlig kommuneskat (ex kirke)

24,90 %

24,90 %

Bundskat

10,08 %

11,15 %

Sundhedsbidrag

2,00 %

1,00 %

Topskat

15,00 %

15,00 %

 

 

 

Løn under topskat

42,0 pct.

42,0 pct.

Løn over topskat

55,8 pct.

55,8 pct.

Udbytte under progressionsgrænsen

43,0 pct.

43,0 pct.

Udbytte over progressionsgrænsen

54,8 pct.

54,8 pct. 

 

Konklusion løn eller udbytte:

Som udgangspunkt kan det betale sig at hæve udbytte frem for løn, hvis du betaler topskat.

 

Som det fremgår af skemaet, er marginalskatten af løn inkl. AM-bidrag ca. 55,8 %, medens skatten på aktieindkomst over progressionsgrænsen inkl. selskabsskat udgør 54,8 %.

 

Hvis du ikke betaler topskat, så kan det slet ikke betale sig at hæve udbytte, da skatten på udbytte under progressionsgrænsen udgør 43 %, medens skatten på løn under topskattegrænsen er ca. 42 % inkl. AM-bidrag.

 

Pensionister

Folkepensionens grundbeløb nedtrappes, når man tjener mere end 316.200 kr. ved personligt arbejde (løn eller aktiv virksomhed). Folkepensionen aftrappes herefter med 30 %. Pensionisten med eget selskab bør derfor stile imod at skifte fra løn til udbytte, når han når en løn på 316.200 kr. ekskl. AM-bidrag.

 

Kontakt os gerne, hvis du vil have en uforpligtende drøftelse af den optimale fordeling mellem løn og udbytte. Find kontaktoplysninger her