Om Døssing og Partnere

Et moderne revisions- og rådgivningshus i Hillerød

   

Et moderne revisions- og rådgivningshus

DØSSING & PARTNERE er et moderne revisions- og rådgivningshus, som bygger på et fundament af næsten 100 års erfaring og høj faglighed. I dag er vi godt +50 dygtige og engagerede medarbejdere, registrerede og statsautoriseret revisorer, der er med til at sætte dagsorden for det høje faglige ambitionsniveau og kollegiale sammenhold.

Vores titel som et godkendt revisionskontor, giver os tilladelsen til at underskrive årsregnskaber, samt udarbejde diverse revisorerklæringer til vores kunder. Ikke alle revisionskontorer i landet har opnået denne titel, da det kræver at mindst 1 revisor på kontoret, hos os er vi 11 revisorer, der har taget uddannelsen og prøven til at blive registreret revisor. Med titlen, kan vi også garantere professionelt og kvalitetssikret arbejde.

Godkendt revisor" er en beskyttet titel ligesom statsautoriseret revisor og registreret revisor (Kilde: FSR).

I vores nuværende omgivelser i Trollesminde Kontorpark i Hillerød råder vi i dag over ca. 1.200 m2 moderne kontorlokaler. Ligesom medarbejderantallet og kontoromgivelserne er blevet større med årene, er omfanget af vores arbejde også vokset. Vi reviderer således i dag mere end 850 aktie- og anpartsselskaber og udfører regnskabsmæssig og skattemæssig assistance for hen ved 1.700 mindre og mellemstore selvstændige erhvervsdrivende. Herudover yder vi også personlig rådgivning af hovedaktionæren.

CBN revision ved statsautoriseret revisor Carsten Bjørn Nielsen blev sammen med sine medarbejdere og kunder den 1. januar 2015 en del af DØSSING & PARTNERE.

DØSSING & PARTNERE er således i dag et stærkt alternativ til de store revisionsselskaber.

 

Profil

Kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser

Idégrundlaget for revisorvirksomheden DØSSING & PARTNERE er som offentlig godkendte revisorer at drive revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Målsætningen er, at vi gennem vores drift af virksomheden, kan kendetegnes ved følgende forhold:

  • Kunderne er så tilfredse, at de anbefaler os til potentielle nye kunder.
  • Kunderne betragter os som kernerådgivere.
  • Virksomheden leverer kvalitetsydelser.
  • Virksomheden opnår løbende en større markedsandel i Region Hovedstaden.
  • Virksomheden er økonomisk sund.
  • Virksomheden har et godt renommé i omverdenen.
  • Virksomheden er progressiv og altid på forkant med udviklingen i branchen.
  • Virksomheden kan fortsætte uden større ændringer, selv om en kundeansvarlig revisor forlader virksomheden.
  • Medarbejderne er fagligt kvalificerede, engagerede og trygge.

Vi ønsker således, at kunderne opfatter vore ydelser som kvalitetsydelser og vor virksomhed som konkurrencedygtig og kvalitetsstyret.

Ydelserne skal til enhver tid opfylde de krav, der stilles til vores profession samt opfylde den enkelte kundes behov og forventninger. Vore ydelser skal ikke udelukkende fokusere på myndighedernes krav, men samtidig også tilgodese kundernes behov.

Det er vores mål, at den enkelte kunde skal opleve, at andre brugere anser vores ydelser for at være af høj kvalitet.

Vi bestræber i den forbindelse på at udvise en høj faglig moral og ekspertise indenfor rådgivning, revision, budgetter og skat.

DØSSING & PARTNERE er kvalitetsauditeret af Revisortilsynet og medlem af FSR – danske revisorer.

Vores fokus på den høje kvalitetsstandard sikres ved, at vore procedurer og arbejdsopgaver er underlagt systematisk kvalitetssikring og kvalitetskontrol samt en faglig løbende opdatering af alle medarbejdere.

Den gennemførte kvalitetskontrol sikrer derved, at revisor har etableret et kvalitetsstyringssystem, og at revisors erklæringer på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med arbejdspapirer og lovgivningens krav.

 

 

Få et uforpligtende møde

Udfyld formularen og få et uforpligtende møde. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vores netværk:

      Vi støtter som sponsorer: