Ønsker du hjælp til at søge HJÆLPEPAKKEN OM LØNKOMPENSATION?

Ønsker du hjælp til at søge HJÆLPEPAKKEN OM LØNKOMPENSATION?

For at hjælpe bedst muligt, tilbydes du nu også hjælp til at søge om lønkompensation.Vi hos Døssing & Partnere ønsker at hjælpe og bidrage til samfundet omkring os, derfor kan du nu vælge blandt følgende 3 muligheder:   ...

HOTLINE om hjælpepakker Covid-19

HOTLINE om hjælpepakker Covid-19

Vi har travlt, ja rigtig travlt og i disse tider skal vi med afstand, stå endnu mere sammen og hjælpe hinanden.  Derfor har vi for at hjælpe flere, oprettet en Covid-19 Hotline.  Her kan du ringe og stille spørgsmål om...

VIGTIG BESKED med informative link!

VIGTIG BESKED med informative link!

Senest opdateret 19. Marts kl. 11.35 Du kan som altid få fat i os via mail og telefon!Størstedelen af medarbejderstaben arbejder hjemmefra, ring blot til vores hovednummer 4824 7314.Bemærk dog at receptionen og derved hovednummeret fra den...

Iværksættercafé med oplægsholder 30. april 2020

Iværksættercafé med oplægsholder 30. april 2020

Er du nystartet selvstændig eller går du rundt med opstartsdrømme?Som ny iværksætter er der mange ting, man skal holde styr på. Døssing og Partnere inviterer derfor til iværksættercafé.For at sikre den bedste mulige sparring, har vi sat et...

Har du styr på de skattefrie kørselsgodtgørelser i 2020?

Har du styr på de skattefrie kørselsgodtgørelser i 2020?

Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse er nedsat en smule i 2020. Husk at du skal køre i egen bil, og at du skal føre kørselsregnskab. Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bilÅr         For de første...

Nye initiativer mod sort arbejde

Nye initiativer mod sort arbejde

En ny lov kan pålægge virksomheder at føre elektronisk logbog over beskæftigede i virksomheden i stedet for den nuværende papirbaserede logbog. Den nye lov kan også betyde, at virksomheder bliver pålagt at bruge et anerkendt lønsystem som...

Håndværkerfradrag også i 2020

Håndværkerfradrag også i 2020

Håndværkerfradraget gælder også i 2020Du har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i din bolig. Du kan fortsat få fradrag for udvalgte afholdte udgifter i din bolig -...

Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer

Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer

Hurtigere betaling fra dine debitorer giver bedre likviditet og mindre risiko for tab. Læs hvordan du med få ændringer i dine procedurer kan forbedre mulighederne for hurtigere betaling fra dine debitorer.ORDRERNE kommer ind, og arbejdet bliver...

Pas på A-skatten ved konkurser

Pas på A-skatten ved konkurser

Normalt hæfter du som hovedaktionær ikke for dit selskabs forpligtelser, hvis selskabet går konkurs. I nogle tilfælde kan Skattestyrelsen dog forfølge dig personligt.Når dit selskab udbetaler løn, skal selskabet tilbageholde A-skat og...

Ulovlige aktionærlån skal fremgå af regnskabet

Ulovlige aktionærlån skal fremgå af regnskabet

Opdager du som revisor, at et selskab har tilgodehavende hos kapitalejer eller et ledelsesmedlem, skal dette tilgodehavende fremgå af selskabets årsregnskab i balancen under posten ’Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og...