RIGTIG MANGE TALER OM DET, men……

Hvad er et Advisory Board egentligt for noget?Har du gjort dig overvejelser, om det kunne være interessant at være en del af et Advisory Board, men ikke er kommet videre, grundet manglende erfaringer - så er det her du kan blive klædt på.Hvad...

REVISORELEV SØGES

Vi har jobbet hvis du har lysten.Hvem er vi?DØSSING & PARTNERE er et moderne revisions- og rådgivningshus, som bygger på et fundament af næsten 100 års erfaring og høj faglighed.Vi er over 50 dygtige og engagerede medarbejdere,...

Workshop om Advisory Board

Sidder du i dag i et eller flere Advisory Board, kan du gratis deltage i denne workshop. hvor du foruden at møde andre ligestillede Advisory Board medlemmer, også vil kunne drøfte, sparre og inspirere(s) på punkter som:Hvordan kan du bedst...

Nye takster for skattefri kørsels-/befordrings-godtgørelse pr. 1/1-2019

Der er pr. 1. januar 2019 nye takster for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).Kilde: SkatteministerietSatserne for 2019 er således:Daglig befordring:0 - 24 km.: Intet fradrag24 - 120 km.: 1,98 kr./kmOver 120km.: 0,99 kr./...

Lovforslag om medarbejderaktier mv.

Skatteministeren har fremsat L 114, der omhandler bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter. Tildeling...

Lovforslag om investorfradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag om fradrag for investorer, der investerer i aktier eller anparter i unoterede danske selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase.Investorfradragslov (L 101)Formålet med lovforslaget er at give...

Overdragelse af nykøbt ejendom til  den offentlige vurdering med fradrag af 15 %

Overdragelse af nykøbt ejendom til den offentlige vurdering med fradrag af 15 %

Landsskatteretten har godkendt, at en nykøbt ejendom kunne overdrages til børn og børnebørn til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Overdragelsen udløste et tab på knap 30 mio. kr. Landsskatterettens kendelse...

Kommende skatteregler for aktiesparekonto

Kommende skatteregler for aktiesparekonto

Billedkilde: Regeringen.dkForslag om aktiesparekontoSom led i en indgået aftale, af Regeringen, Dansk Folkeparti & Radikale Venstre, om en række erhvervs- og iværksætterinitiativer tilbage i november 2017, har Skatteministeriet nu udsendt...

Fortjenester på bitcoins beskattes nu som spekulation

Fortjenester på bitcoins beskattes nu som spekulation

I 2014 mente Skatterådet ikke, at bitcoins ikke kunne betragtes som en valuta. Bitcoins var ergo ikke omfattet af kursgevinstloven. Herved kunne man udlede, at fortjeneste på bitcoins skulle betragtes som en skattefri formuegevinst omfattet af...

Ny ferielov træder i kraft 1. september 2020

Ny ferielov træder i kraft 1. september 2020

Den 80 år gamle danske ferielov står for fald. Den nye ferielov, som nu er vedtaget, træder i kraft i 2020 og får væsentlig betydning for den måde, vi som lønmodtagere optjener og afholder ferie. I 2019 skal arbejdsgiverne i gang med at...