Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer

Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer

Hurtigere betaling fra dine debitorer giver bedre likviditet og mindre risiko for tab. Læs hvordan du med få ændringer i dine procedurer kan forbedre mulighederne for hurtigere betaling fra dine debitorer.ORDRERNE kommer ind, og arbejdet bliver...

Pas på A-skatten ved konkurser

Pas på A-skatten ved konkurser

Normalt hæfter du som hovedaktionær ikke for dit selskabs forpligtelser, hvis selskabet går konkurs. I nogle tilfælde kan Skattestyrelsen dog forfølge dig personligt.Når dit selskab udbetaler løn, skal selskabet tilbageholde A-skat og...

Ulovlige aktionærlån skal fremgå af regnskabet

Ulovlige aktionærlån skal fremgå af regnskabet

Opdager du som revisor, at et selskab har tilgodehavende hos kapitalejer eller et ledelsesmedlem, skal dette tilgodehavende fremgå af selskabets årsregnskab i balancen under posten ’Tilgodehavender hos selskabsdeltagere og...

Ulovlige aktionærlån koster kassen…

Det har stadig store økonomiske konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.Hvis et selskab har ydet et ulovligt lån til ledelsen eller kapitalejerne i et...

Vær opmærksom på den nye ferielovs overgangsperiode

Vær opmærksom på den nye ferielovs overgangsperiode

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder en overgangsperiode på et år, hvor særlige regler gælder.Den såkaldte overgangsperiode løber fra 1. september 2019 til 31....

Overvejer du at etablere selvstændig virksomhed?

HVIS du overvejer at starte selvstændig virksomhed, eller ønsker du at købe anparter eller aktier i et selskab, har du mulighed for at opnå et skattemæssigt fradrag ved indbetaling til en etablerings- eller iværksætterkonto.Der kan...

Hvornår skal medarbejdere betale skat af et personalegode?

En lang række personalegoder er helt eller delvist skattefrie for medarbejderne. Derudover er der personalegoder, som altid udløser fuld skattebetaling. Få overblikket over reglerne her.NOGLE personalegoder er skattefrie, andre goder er...

Døssing & Partnere vokser, REVISOR søges.

Døssing & Partnere har kontor i Hillerød, i flotte lyse lokaler i Trollesminde Kontorpark.Hillerød er en by i vækst, centralt beliggende i Nordsjælland og kun 30 min fra indre København.Vi er et moderne revisions- og rådgivningshus med...

HAR JEG BEHOV? HVAD ER MIT UDBYTTE? Og ……

HAR JEG BEHOV? HVAD ER MIT UDBYTTE? Og ……

Flere og flere overvejer at etablere et Advisory Board, men er det en god ide? Hvis du har gjort dig overvejelser om det kunne være interessant for dig, at have et Advisory Board, men ikke rigtig har taget den endelige beslutning om du skal stifte...

RIGTIG MANGE TALER OM DET, men……

Hvad er et Advisory Board egentligt for noget?Har du gjort dig overvejelser, om det kunne være interessant at være en del af et Advisory Board, men ikke er kommet videre, grundet manglende erfaringer - så er det her du kan blive klædt på.Hvad...