Links

Her har vi samlet en række vigtige links

virk.dk

Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Portalen giver adgang til 1.500 indberetninger. Med Virk.dk kan du nøjes med at gå ét sted hen, når du skal indberette til myndighederne på vegne af din virksomhed.

Gå til virk.dk her >

Erhvervsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Styrelsens primære arbejdsområde er at bestyre grundregistreringen af alle danske virksomheder. Det er altså her, man opretter en virksomhed eller stifter et selskab.

Vi ligger således inde med oplysninger om samtlige danske virksomheder. Hovedparten af virksomhedsinformationerne er tilgængelige fra det centrale virksomhedsregisters hjemmeside, cvr.dk. På eogs.dk er det desuden muligt at finde særregistre over fx revisorer, søndagsåbne butikker, fødevarebutikker og restauranter…

Gå til Erhvervsstyrelsens website her >

SKAT

SKAT’s hjemmeside giver adgang til en række muligheder: blanketter, årsopgørelse, ejendomsvurderinger, tast selv service, cirkulærerer og vejledninger m.m.

Gå til Skats website her >

Skat & Råd

Skat & Råd løser jeres skatteopgaver inden for omstrukturering af virksomhed, udlandsbeskatning, generationsskifte, skattemæssige opgørelser vedr. salg af ejendomme m.m., og vi afholder undervisning og kurser i aktuelle emner.

Gå til Skat & Råds website her >

Borger.dk

Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige.

Gå til Borger.dk her >

Visma WinKompas

Det mest fleksible og brugervenlige økonomisystem på markedet i dag. For alle typer virksomheder gælder det om, at udnytte sine ressourcer optimalt, så produktiviteten er størst muligt. Uanset om der er tale om en enkelt kontorbruger eller et revisionskontor med 50 ansatte, leverer WinKompas hurtigt og effektivt den nødvendige information til at skabe overblik over virksomhedens økonomi.

Gå til Visma WinKompas’ website her >

Danmarks Statistik

Danmarks statistikbank. Adgang til masser af statistiske oplysninger herunder nettoprisindekset.

Gå til Danmarks Statistiks website her >

Den Nordiske Børs

OMX Den Nordiske Børs fungerer som en hovedindgang til de nordiske og baltiske finansielle markeder, hvilket skaber større interesse, muligheder og investeringer i hele regionen.

Gå til OMX websitet her >

FSR – danske revisorer

FSR – danske revisorer er en brancheorganisation for de statsautoriserede- og registrerede revisorer i Danmark.

Gå til FSR websitet her >

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder i bred forstand med erhvervs- og byggepolitik. Vores opgave er at udvikle konkurrencedygtige markedsbaserede vækstvilkår for virksomhederne. Dette sker i udstrakt samarbejde med erhvervslivet, organisationerne og andre offentlige aktører.

Vækstfonden

Vækstfonden er til for perspektivrige virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til vækst. Vi er en statslig investerings-fond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 3500 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 6,5 milliarder kroner.

Gå til Vækstfondends website her >

ASE

A-kasse for selvstændige erhvervsdrivende.

Gå til Ase’s website her >

DANA
A-kasse for selvstændige erhvervsdrivende.
Gå til Danas website her >

ATP

De fleste danskere kender ATP enten fra lønsedlen eller fra den månedlige pensionsudbetaling. Med mere end 4,4 millioner kunder sikrer ATP Livslang Pension, at stort set alle voksne danskere får et supplement til folkepensionen.

Gå til ATP’s website her >

Grundejernes Investeringsfond

GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. Vi administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter.

Gå til websitet her >

Det centrale virksomhedsregister

Cvr er den samlede indgang til information og data om alle virksomheder i Danmark. Uanset virksomhedsform kan du finde alle oplysninger om både selve virksomheden (Også kaldet den juridiske enhed), og dens produktionsenheder (P-enheder).

Gå til CVR’s website her >

Bilpriser.dk

Bilpriser.dk giver en generel vurdering af prisen på en brugt bil. Du kan se, hvad bilen bør koste hos en autoforhandler, samt hvad forhandleren bør give, hvis han skal købe bilen af dig.

Gå til Bilpriser.dk her >

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud på din opgave. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vores netværk:

      Vi støtter som sponsorer: