Indberetning af momsfritagne aktiviteter

Fremover skal alle momsregistrerede virksomheder en gang årligt oplyse på momsangivelsen, om virksomheden har momsfritagne aktiviteter. Desuden skal virksomheder med både momspligtige og momsfritagne aktiviteter oplyse sin delvise momsfradragsprocent.

Hvad er momsfritagne aktiviteter

Man skal oplyse om man har momsfritagne aktiviteter efter momslovens § 13 som fx sundhedsydelser, social forsorg og bistand, undervisning, udlejning eller salg af fast ejendom, forsikring, finansielle ydelser eller persontransport. Klasseeksemplet er en virksomhed som udfører momspligtige håndværksydelser, og som også ejer en ejendom som udlejes momsfrit. Man skal ikke oplyse om forhold som falder helt uden for momsloven. Indberetningspligten omfatter heller ikke aktiviteter, som er fritaget efter § 34 (eksport, leverancer til fly og skibe osv.).

Når en virksomhed både momspligtige og momsfri aktiviteter

Når en virksomhed oplyser om aktiviteter, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, skal den også angive:

  • Den delvise momsfradragsprocent (forholdet mellem momspligtig omsætning ud af den samlede omsætning)
  • Hvilket regnskabsår, der er grundlag for opgørelsen af den delvise momsfradragsprocent

Anvendelse af delvis momsfradragsprocent

Man skal bruge den samme delvise momsfradragsprocent for alle momsindberetninger i regnskabsåret. Hvis momsfradragsprocenten på indberetningstidspunktet for første momsindberetning i regnskabsåret (fx 1.9.2024 for halvårsmoms) er opgjort for på baggrund af sidste regnskabsår (fx 2023), skal man bruge denne momsfradragsprocent.

Hvis fradragsprocenten for sidste regnskabsår (fx 2023) ikke er opgjort endeligt på tidspunkt for første momsindberetning for året, skal momsfradragsprocenten fra forrige regnskabsår (fx 2022) bruges.

Årlig korrektion

Når man afslutter et regnskabsår, og opgør den endelig delvise momsfradragsprocent for det pågældende år, vil der være en korrektion i forhold til det tidligere indberettede.

Denne korrektionen skal indberettes i den momsangivelse, der omfatter den sjette måned efter regnskabsårets udløb. Dette gælder uanset, om opgørelsen er klar til indberetning tidligere.

Du er som altd velkommen til at kontakte os hvis spørgsmål

Udgivet 04/07/2024

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748