Har du husket frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom?

Udlejning af fast ejendom er fritaget for moms, medmindre man har en frivillig momsregistrering.

Skattestyrelsen er i gang med en indsats imod dem, der har glemt at søge tilladelse, før de har lagt moms på udlejningen til erhverv.

Din virksomhed risikerer efteropkrævning af købsmoms, renter og i visse tilfælde bøder, hvis du udlejer fast ejendom ud med moms uden at have en særlig tilladelse til det.

Udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms, og det kræver en særlig tilladelse, før du må  beregne moms på lejen.

Sagen er, at hvis man ikke har en frivillig momsregistrering på netop de kvadratmeter, som man lejer ud med moms til en anden erhvervsdrivende, da opkræver man salgsmomsen på lejen ”med urette”.

Servicebrev fra Skattestyrelsen?

Din virksomhed har måske modtaget et servicebrev fra Skattestyrelsen, hvor der står, at virksomheden har en branchekode, der tilsiger, at du udlejer fast ejendom, men at styrelsen samtidig kan se, at du ikke har en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, selvom virksomheden er almindeligt momsregistreret? I så fald er din virksomhed i risikogruppen for at blive udtaget til momskontrol på et senere tidspunkt.

Konsekvensen af at udleje fast ejendom med moms, uden samtidig at have en frivillig momsregistrering, er, at Skattestyrelsen kan vælge at beholde den opkrævede salgsmoms og samtidig pålægge dig at opgøre delvis fradragsret for momsen af dine fællesomkostninger, når nu din virksomhed rent faktisk har haft momsfrie indtægter.

Samtidig kan Skattestyrelsen besøge din lejer og efteropkræve al den moms, som lejeren har trukket fra som købsmoms, fordi den stod på din virksomheds opkrævninger af lejen.

Rettelserne hos din virksomhed vil som udgangspunkt skulle ske 3 år tilbage i tid, og hvis Skattestyrelsen mener, at din virksomhed har handlet groft uagtsomt, er der adgang til at gå 10 år tilbage. Hos din lejer vil udgangspunktet være opkrævning for de seneste 3 år.

Der kan komme renter og bøder oveni

En yderligere problemstilling i den forbindelse er, at der pr. 01.07.2023 blev indført renteberegning af momskorrektioner, ligesom reglerne for bødeberegning er strammet pr. 01.01.2024. Skattestyrelsen kan derfor udstede en bøde i samme størrelsesorden som den købsmoms, din virksomhed har fratrukket for meget af fællesomkostningerne. Det skal dog nævnes, at vi oplever, at Skattestyrelsen som oftest tillader, at man bliver frivilligt registreret for moms med tilbagevirkende kraft, når man dokumenterer, at der er indgået en lejekontrakt, og at man har opkrævet moms af lejen.

Vores anbefaling

Hvis du har modtaget et servicebrev fra Skattestyrelsen, er det vores anbefaling, at du skynder dig at kontrollere, om du har en frivillig momsregistrering for din udlejning af fast ejendom til andre erhvervsdrivende. Hvis din virksomhed ikke har en frivillig momsregistrering knyttet til de konkrete kvadratmeter, skal du skynde dig at anmode om det på virk.dk – helst tilbage til, at du startede den momspligtige udlejning. 

Foreløbige vurderinger

De foreløbige vurderinger, som Vurderingsstyrelsen udsendte i efteråret 2023, anvendes kun til beregning af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat fra 01.01.2024 og har derfor ikke betydning for værdiansættelsen ved familieoverdragelser og i dødsboer.

De foreløbige vurderinger anses dermed ikke som nye vurderinger efter Ejendomsvurderingsloven, og indtil de foreligger, kan man fortsat anvende 15%-reglen og de ”gamle” vurderinger, forudsat der ikke foreligger særlige omstændigheder, jf. ovenfor.

En foreløbig vurdering, der afviger væsentligt fra den ”gamle” vurdering, kan næppe i sig selv anses som en særlig omstændighed.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din revisor
Denne artikel er hentet på beierholm.dk, som vi bliver et selvstændigt kontor af pr. den 1. september 2024.

Udgivet 08/05/2024

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748