Det gode generationsskifte

Rådgivning og revision ved overdragelse af virksomhed og arv

En virksomhed skifter hænder

Det handler ikke kun om penge, når en virksomhed skal skifte hænder. Hvis næste generation skal overtage, skal arvingerne tilgodeses på en måde, som alle kan være tjent med. Desuden skal der naturligvis også tages hensyn til andre faktorer som en loyal medarbejderstab og en god eksisterende kundekreds.

Begrebet generationsskifte er ikke entydigt, men kan beskrives som den situation, hvor en virksomhed, på grund af ejerens død, alder eller ønske om at trække sig tilbage, skal overdrages med henblik på, at virksomheden kan videreføres under en ny ejer og en ny leder.

Generationsskiftet kan således opdeles i et ledelsesmæssigt generationsskifte samt i et økonomisk generationsskifte.

Et generationsskifte medfører således altid på et eller andet tidspunkt en overdragelse af den nuværende virksomhed til en ny ejer. Skattemæssigt vil en sådan overdragelse blive betragtet som et sædvanligt salg, som kan udløse forskellige skatter og afgifter.

Hos DØSSING & PARTNERE har vi som revisor stor erfaring med at rådgive i disse situationer – med henblik på at tilrettelægge en proces, der medfører en minimering af den skatte- og afgiftsbelastning, et generationsskifte vil udløse.

I denne skatterådgivning indgår belysning af forskellige overdragelsesmodeller, selskabsopbygning mv., herunder ikke mindst størst mulig anvendelse af mulighederne for at udskyde beskatning, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre generationsskiftet eller er økonomisk fordelagtigt.

I langt de fleste tilfælde forudsætter et vellykket generationsskifte, at processen sættes i gang i god tid – som oftest flere år i forvejen.

Fra myndighedernes side er der også stort fokus på dette område, og der foretages til stadighed lovmæssige ændringer.

Det er derfor vigtigt, at du tager en drøftelse med din revisor hos DØSSING & PARTNERE for en vurdering af det konkrete behov i din virksomhed/situation.

Kontakt os på 48 24 73 14 for rådgivning og revision ved overdragelse af virksomhed og arv.

Hør mere om overdragelse af virksomhed.

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i  rådgivning om generationsskifte. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vores netværk:

      Vi støtter som sponsorer: