Folkepension og fortsat drift af egen virksomhed

Pensionsalderen er i dag 65 år. Det er for mange mennesker en kærkommen lejlighed til at indstille deres arbejdsliv og starte livet som pensionister. Nogen har sparet op til alderdommen via private pensionsordninger eller arbejdsgiverordninger, medens andre må nøjes med folkepensionen.

 

Mange vælger at fortsætte med at drive deres virksomhed, selv efter de er blevet pensionister. Det kan være enten i personlig regi eller i et selskab. Spørgsmålet er nu, hvordan overskud i virksomheden påvirker folkepensionen. Hvor meget kan man tjene, før folkepensionen bliver reduceret?

 

Hvor meget får man i folkepension i 2017?

Grundbeløb årligt                                73.920

Pensionstillæg (enlig)                          78.612

I alt                                                 152.532

 

Hvilke indkomster påvirker din pension?

Både hvis du driver din virksomhed i selskabsform og i virksomhedsordningen, så er det ALENE de penge du hæver ud af selskabet/virksomheden, som påvirker din pension. Det overskud, som du vælger at spare op i virksomheden, påvirker altså ikke din pension. Det gælder både for så vidt angår grundbeløbet og pensionstillægget.

 

Hvornår nedsættes pensionstillægget?

Som enlig må du tjene 69.800 kr. før pensionstillægget bliver nedtrappet. For ægtefæller er det 140.000 kr. Herudover har du et fradrag på 60.000 kr. hvis du har personlig indkomst i form af løn eller overskud af virksomhed.

Indtægter ud over 69.800 kr. om året reducerer pensionstillægget med 32 % -altså 32 kr. for hver 100 kr. Pensionstillæg er uafhængig af din eller ægtefællens formue.

 

Eksempel –enlig pensionist med overskud af virksomhed

Overskud af virksomhed                                                     100.000

Renteindtægter (netto)                                                        15.000

ATP                                                                                    18.000

Ratepension                                                                        30.000

I alt                                                                                  163.000

 

Bundfradrag løn/overskud                                                    -60.000

Bundfradrag pensionstillæg                                                  -69.800

Indtægt efter fradrag                                                            33.200

 

Reduktion af pensionstillæg: 33.200 x 32 %                           10.624

Pensionstillæg: 78.612 -10.624                                             67.988

 

Hvis pensionisten i ovenstående eksempel et år ville have det fulde pensionstillæg udbetalt, kunne det ske ved at reducere det hævede overskud til 66.800 kr.

 

Hvornår nedsættes grundbeløbet?

Grundbeløbet udgør for både enlige og gifte 73.920 kr. årligt (2017).

Grundbeløbet påvirkes ikke af din formue.

Grundbeløbet påvirkes alene af løn eller overskud over 316.200 kr. før AM-bidrag

Du må altså hæve op til 343.700 kr. i løn/overskud, før AM-bidrag uden at grundbeløbet reduceres.

Hvis du hæver over 343.700 kr. reduceres grundbeløbet med 30 %

Hvis du hæver over 556.400 kr. bortfalder grundbeløbet helt.

Hvad med aktieindkomst? Hvis du hæver udbytte fra dit selskab eller hvis du i øvrigt har aktieindkomst, påvirkes grundbeløbet ikke heraf.

 

Hvordan skal jeg disponere som hovedaktionær?

For ikke-pensionister er det en god tommelfingerregel, at man skal hæve løn op til topskattegrænsen, som er på 521.300 kr. før AM-bidrag i 2017. Først herefter skal man begynde at tænke på at hæve udbytte. 

For pensionister er det anderledes som følge af, at modregning i folkepensionens grundbeløb starter ved en indkomst på 343.700 kr. før AM-bidrag.

Folkepensionister bør alt andet lige nøjes med at hæve 343.700 kr. i løn fra deres selskab og tage resten som udbytte.

Hvis man hæver over 343.700 kr. i løn, koster det nemlig 42% + 30% = 72% som følge af modregning med 30 % i folkepensionens grundbeløb. 

Så kan det bedre betale sig at hæve udbytte, som tilsammen med selskabskatten kun koster 43 % under den progressionsgrænse (22% + (78% x 27%))

Hvis man kommer over progressionsgrænsen for aktieindkomst på 51.700 (enlige) er skatten inkl. selskabsskat på 54,76% (22% +(78% x 42%))

 

Hvis du er hovedaktionær er tommelfingerreglen altså: Hæv 343.700 kr. i løn og resten som udbytte. Hvis du overholder den regel, får du glæde af folkepensionens fulde grundbeløb.

 

Udlejningsvirksomhed

Hvordan er det med indtægt på udlejningsvirksomhed i forhold til folkepension?

Som vi fastslog i starten, så er det alene det beløb du hæver fra virksomheden, som påvirker folkepensionen.

Men herudover er der også en anden ting, som det er vigtigt at have for øje. Reglerne siger nemlig, at du ikke skal medtage indkomst ved passiv virksomhed ved opgørelse af indtægten, når vi taler om folkepensionens grundbeløb.

Ifølge praksis anser man udlejning af fast ejendom for passiv virksomhed, hvis man ikke deltager aktivt eller kun deltager i meget begrænset omfang.


Du kan altså i princippet hæve 1 mio. kr. i overskud af udlejning uden at beløbet påvirker folkepensionens grundbeløb, hvis der er tale om passiv udlejningsvirksomhed.

Hvornår der er tale om passiv virksomhed beror på et skøn, men udlejning af fast ejendom er nævnt i vejledning fra Borger.dk som eksempel på passiv virksomhed.


Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os for uddybende forklaring.