Bestyrelse

Skab et stærkt team

Hos Døssing & Partnere mødes vi løbende med kompetente personer der kan bidrage i din bestyrelse. Dette gør vi for at kunne hjælpe dig med den rigtige sammensætning.

Hvis du har interesse i kontakt til potentielle bestyrelsesmedlemmer (som du kan læse om under billedet) er du velkommen til at kontakte Michael Nielsen, Partner.

For at styrke kompetencerne inden for bestyrelsesarbejde, har vi også iværksat en møderække for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Her mødes vi i et fortroligt rum, hvor vi udveksler erfaring og giver sparring til hinanden.
For yderligere information kan du kontakte mødeleder og PA Tino Jønsson på mail tjo@dossing.dk

Bestyrelseskandidater:
A)
Som kommerciel sparringspartner er mit bidrag i bestyrelseslokalet det kunderettede fokus for virksomheder med B2B salg.

Jeg er stærk i forretningsudvikling og vækstplaner, således at virksomheden kan stille skarpt på hvor væksten skal komme fra. Når salgsmålene er sat, kan jeg give sparring på hvem, hvad, hvor – det vil sige: Hvem er målgruppen, hvad skal kommunikeres og hvor skal det kommunikeres. Fx digitalt. 

Mit afsæt er digital, kreativ og strategisk kommunikation.

B)
Jeg er en generalist, der ser helheder og har en holistisk tilgang til arbejdet og problemløsningen.

Mange års politisk karriere har givet mig en dyb, detaljeret indsigt i politiske beslutningsprocesser og strukturer.

Jeg er specialist inden for velfærdsydelser.

C)
Mine kompetencer gør at jeg sammen med ejere, ledelsen og ansatte for at finde ind til kernen i en udfordring eller problematik indenfor systemer, tekniske udfordringer og GDPR; for derefter at sætte retningen samt planen for at eksekvere den udvikling der er brug for. Derudover står jeg til rådighed når ledelsen eller beslutningstagere har brug for sparring i processen gennem min egen erfaring som leder og chef.

D)
Med 25+ år solid Human Ressource base, særligt inden for organisationsudvikling samt en passion for at skabe vækst og konkrete resultater, menneskelige såvel som forretningsmæssige, er jeg et godt supplement til den fremtidsrettede bestyrelse.

Min strategiske og forretningsopbyggende nytænkning og medfødte kreativitet har altid været en stærk drivkraft. Som HR direktør har jeg haft fornøjelse af at opbygge bl.a. Bavarian Nordic A/S samt skabt nye ”Go-to-Market modeller og etableret innovative lanceringsteams, der halverede lanceringstiden for nye produkter, inden for medicinal branchen

For små 2 år siden, startede jeg min egen virksomhed drevet af at kunne gå fra ”mere til bedre”.  Herigennem er der fokus på at udvikle ledere, teams og organisationer i effektiv samarbejde og inkluderende samarbejdskultur. Min erfaring fra såvel Corperate-, SMV- og start-up verden, gør at jeg formår at arbejdet med forretnings udfordringer på alle niveauer, og samtidig have et øje for både de værdiskabende kulturer, talentet, de meningsfulde samarbejd og være C-level coach.

E)
Jeg har 20+ års direktions- og bestyrelses-erfaring fra nordiske fødevarevirksomheder, og bringer kommerciel forståelse, handlekraft og et stort netværk til bordet.

Jeg er analytisk, strategisk og kommercielt tænkende, kan bygge en forretningsplan, omsætte planen til handling i hele organisationen, og har en helt særlig passion for at styrke salgsarbejdet.

Jeg har arbejdet med 30+ ejerledere, der vurderer udbyttet af vores arbejde højt på baggrund af energi, evne til at lytte og forstå, og skabe værdi for deres forretning og medarbejdere.  

F)
Positiv, Passioneret og Proaktiv Bestyrelsesleder (MBA & bestyrelsesuddannelse).

Erfaring fra komplekse produkt-, software- og servicemiljøer, hvor transformation, digitalisering, bæredygtighed og mennesker gør forskellen.

Bringer stærkt forretnings- og strategisk fokus til bestyrelseslokalet, hvilket bidrager til positive resultater gennem løbende forbedringer, optimering og værdiskabelse.

Fokus på Forretning, Finanser og Forandring. Solid finansiel værktøjskasse og erfaring med transformation i forretningen, som sikrer effektivitet, kunde- og medarbejdertilfredshed.

Holdspiller som elsker at arbejde mod ambitiøse mål og skabe resultater.

G)
Mit bidrag i bestyrelseslokalet er de strategiske, økonomiske og menneskelige aspekter i ejerledede virksomheder.

Det kan være når virksomheden skal udvikles, når et generationsskifte skal forberedes, når køb/salg af virksomhed er I spil eller der skal findes finansiering til udvikling af virksomheden.

Jeg har solid erfaring med at fungere som sparringspartner og facilitere workshops, når strategien skal lægges og implementeres, og der skal arbejdes målrettet med forretningsudvikling.

Jeg har mange års erfaring som deltager og mødeleder i bestyrelsesmøder m.v. og er vant til at være den der tilrettelægger og driver bestyrelsesagendaen.

Jeg har en bestyrelsesuddannelse, skaber resultater gennem relationer og har et stort netværk, som jeg gerne bringer i spil, hvor det måtte være relevant. 

H)
I min professionelle karriere gennem 38 år har jeg erfaring fra ledelse, strategi og salgsarbejde i Danmark, Norden og resten af verden, primært indenfor salgsselskaber.

Jeg har arbejdet med mennesker på forskellige niveauer og fra mange kulturer for at opnå de ønskede resultater. Herunder opstartet datterselskaber og distributører i hele verden.

I bestyrelsesarbejdet ønsker jeg at arbejde med få virksomheder, men at have et mere intensivt forhold til virksomheden end normalt ved bestyrelsesarbejde.

Det kan være strategiarbejde, de menneskelige aspekter i virksomheden (f.eks. i forbindelse med generationsskifte), finde markedsmuligheder osv. De bestyrelsesposter jeg har (og har haft) har alle haft udfordringer med dette som vi så sammen har løst. Tilfældet har villet, at det oftest har været familie- eller ejer ledede virksomheder.

I)
Styrker kort fortalt: Observering, implementering og sparring

Mine kompetencer gør at jeg sammen med ejere, ledelsen og ansatte, finder ind til kernen i en udfordring eller problematik indenfor systemer, tekniske udfordringer og GDPR; For derefter at sætte retningen og planen for at eksekvere den udvikling der er brug for.
På siden står jeg til rådighed, når ledelsen eller beslutningstagere har brug for sparring i processen gennem min egen erfaring som leder.

J)
Jeg har en årelang erfaring og succes med opstart og drift af vækstvirksomheder og tænker altid analytisk og strategisk ï bestræbelsen efter at nå de korte og langsigtede mål i virksomheden. En af mine helt store styrker er at jeg er yderst bevist om alle funktioner i en virksomhed skal fungere optimalt og arbejde målrettet på at nå egne og fælles målsætninger.

Jeg har opbygget og solgt egne virksomheder, og har derfor forståelse for ejerlederen og dennes behov for konkret sparring.

Jeg er kommercielt tænkende og gode forhandlingsevner – og med øje for indtjening i alle led.
Jeg har særdeles gode erfaringer med at inddrage alle medarbejdere i forståelse af virksomheden som en helhed hvor alle har en vigtig rolle i at nå det samlede mål for virksomheden.

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748