Regeringen har fremlagt lovforslag til ændring af virksomhedsskatteloven

Baggrunden for forslaget er, at skattemyndighederne nu efter ca. 30 år med virksomhedsskatteloven har opdaget, at nogle erhvervsdrivende udnytter virksomhedsordningen og kan finansiere privatforbruget med lavt beskattede midler.

Det har aldrig været hensigten, idet hensigten oprindeligt var, at den erhvervsdrivende skulle beskattes af de penge, der blevet hævet/anvendt til privatforbrug.

Ændringerne der forslås går ud på følgende:

  • Der kan kun beregnes opsparet overskud, hvis indskudskonto er nul eller positiv.
  • Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 procentpoint.
  • Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, stilles til sikkerhed for privat gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige.
  • Hvis saldoen på den negative indskudskonto stiger er man afskåret fra at spare op i virksomhedsordningen.
  • Selvstændige, der den 11. juni 2014 (fremsættelsesdatoen) anvender virksomhedsordningen, og hvor virksomhedens aktiver er stillet til sikkerhed for privat gæld eller selvstændige, der har en negativ indskudskonto kan ikke beregne opsparet overskud, hvis summen af den negative indskudskonto og sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr. 

Lovændringen vil når den vedtages få virkning fra 11. juni 2014.