Nye krav til elregningen

Som følge af en række ændringer af elafgiftsloven i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen fra 1. april 2016, ændres betingelserne for, hvad dokumentationen (fakturaen) skal indeholde for at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgiften.

Med virkning fra 1. april 2016, skal momsregistrerede virksomheder der ønsker at få elafgiften godtgjort sørge for, at virksomhedens cvr-nr. eller SE-nr. fremgår af fakturaen fra el-leverandøren.

En faktura fra en el-leverandør skal indeholde følgende oplysninger som dokumentation for virksomhedens godtgørelse:

-       Udstedelsesdato

-       Sælgers navn og adresse

-       Købers navn, adresse

-       Leveringssted

-       Aftagenummer

-       Afgiftens størrelse pr. aftagenummer

-       Købers CVR-nr. eller SE-nr.


Reglerne for selve godtgørelsen, herunder satser for godtgørelse er uændrede.